Elite Force was toch wel één van de betere Star Trek games van de laatste jaren. De combinatie van id's Quake3 engine en het ijzersterke universum van Star Trek maakte Elite Force tot een zeer genietbaar product. Voor mensen die meer willen zal de in ontwikkeling zijnde Add-on een uitkomst zijn. Daily Radar had een interview met Raven's Kenn Hoekstra over het verleden en de toekomst van Elite Force.Dagelijkse Radar: What about the multiplayer component? Can you talk a little bit about the class-based game you're working on? One thing we've always wanted to do is conquer other lesser beings by assimilating them to our point of view -- so will there be a cool sort of Borg-conquers-all mode? Kenn Hoekstra: The multiplayer component consists of over 20 new maps, 11 new Holomatch skins and several game modifiers for the existing multiplayer games. There is a Borg Assimilation game type now, where one team plays as the Borg Queen and a bunch of drones, while the other team plays as the Federation or other "good guys." The good guys attempt to destroy the Borg queen while the Borg attempt to assimilate their enemies. Once assimilated, you must join the Borg in their attempt to recruit all of your former teammates.

Other modifiers include a class-based player system, a disintegration mode and a last-team-standing mode. There are six player types you can choose from in the class-based system, including Infiltrator, Medic, Technician, Demolitionist, Heavy Weapons and Sniper. Each class has different ability variables like speed, jump height, armor, damage and accuracy. It's a nice change of pace, especially for team-play modes.Vooral de multiplayer optie van de Add-on zal naast het single player gedeelte flink worden uitgebreid. Nieuwe kost voor de vele mensen die graag Holomatches spelen!

Bij het artikel over het succes van Elite Force en de rest van het interview kunnen we alvast verder dromen over deze Add-on die deze lente in de winkels zal liggen.