Op legendent.com hebben ze het eerste shot van de Unreal 2 engine geplaats. Het shot laat een Skaarj warrior zien.