De DGA baseert zich op eigen onderzoek, dat het eind 2012 uitvoerde in samenwerking met enkele andere partijen zoals vakblad Control en Taskforce Innovatie Regio Utrecht. Volgens deze publicatie is de gamesindustrie sinds 2011 gestabiliseerd en is er sindsdien een significante groei waar te nemen.

Dit zou echter niet tot uiting komen in de cijfers van NVPI, omdat daar geen nieuwe verdienmodellen zoals in-game aankopen in worden meegenomen. "Het is jammer dat op basis van incomplete gegevens een verkeerd beeld is geschetst van de staat van de gamesindustrie", aldus Pim Bouman van de DGA.

Verschuiving naar digitaal

Volgens de DGA bieden veel ontwikkelaars hun games tegenwoordig gratis aan, om er vervolgens via microtransacties aan te verdienen. De inkomsten hieruit zouden groter zijn dan de daling in omzet uit traditionele kanalen het afgelopen jaar. De DGA erkent wel dat er een verschuiving in de markt gaande is, waarbij er steeds meer inkomsten gegenereerd worden uit digitale verkoop. Het NVPI-onderzoek laat inderdaad zien dat de digitale omzet in 2012 naar schatting met vijftig procent is gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar.