Van Nederlandse bodem komt deze zomer de First Person Shooter Killzone, exclusief voor de Playstation 2. Al van meet af aan werd de game getipt als hét antwoord op Halo van Sony en de verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. Om alvast te bekijken of het spel enigszins de verwachtingen in zal gaan lossen, kan je de nieuwe, van de fansite KillzoneGame afkomstige trailer bekijken. We zien hierin een dikke minuut ingame beelden van Killzone, die laten zien dat het spel tot de mooiste titels op de Playstation 2 behoort. De trailer is te downloaden bij Worthplaying.