Je bedrijfje Darkroom Studios noemen, is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Woordgrapjes gerelateerd aan de zaken die het licht niet kunnen verdragen en derhalve in een darkroom plaatsvinden, liggen voor de hand. Wij zijn echter volwassen mensen en laten dit aan jullie over, want veel interessanter is het eerste spel van Darkroom Studios: Lawmaker.

Lawmaker is een first-person shooter gesitueerd in het wilde westen. Je krijgt de rol aangemeten van een man genaamd Cold Kaufman, wie naar tien jaar terugkeert naar zijn geboorteplaats en aldaar ontdekt dat zijn vader is vermoord, zijn moeder gedwongen wordt zich te verstoppen en zijn vrienden nu zijn vijanden zijn. Er kan een hoop veranderen in je afwezigheid! Gelukkig zijn er genoeg guns om orde op zaken te stellen.

Meer over Lawmaker vind je op de Darkroom Website. Misschien ten overvloede, maar betreden op eigen risico!