Hoewel het er op leek dat de strategische game Left Behind: Eternal Forces het christendom op een positieve manier wilde overbrengen via het medium van games, pakt dit averechts uit. In de game zullen de goede christenen naar de hemel gaan, en de slechteriken op aarde blijven. Uiteindelijk moet een klein groepje christenen het duivelse kwaad op de aarde bestrijden.

Vaak zien we dat protesten door bijvoorbeeld politici tegen games zeer slecht gefundeerd zijn en gemotiveerd zijn door het trekken van stemmen. PvdA'er Jeroen Dijsselbloem is hier een voorbeeld van; deze man heeft al eerder gezegd dat er spellen waren "waarin je punten kreeg voor het doden van mensen" terwijl er helemaal geen punten in het spel zaten en het doden van mensen niet het doel was. Deze actie van een aantal Amerikaanse christelijke organisaties is echter een stuk beter beargumenteerd.

De groepen waar het om gaat zijn CrossWalk America, Christian Alliance for Progress, The Center for Progressive Christianity  en The Beatitudes Society. De petitie om het spel uit de winkelschappen te weren is hier te ondertekenen.

De groepen zijn deze actie gestart, omdat het spel een aantal onchristelijke waarden bevat. Door verwijzingen naar het boekje en de FAQ maken zij hun punt sterk.

De game leert kinderen dat mensen "die zoeken naar wereldvrede" bij de anti-christelijke krachten horen (te lezen aan het einde van de FAQ).De game betrekt tieners bij het doden van niet-christenen of christenen die zich niet tot een bepaalde tak van het christendom bekeren (te lezen in de handleiding en in de game zelf).De game leert "activisten wolven in schaapskleren" zijn, en waarschuwt om voor hen op de hoede te zijn (te lezen in de handleiding, op pagina 45).De game leert tieners dat de meeste muzikanten "de prijzingen van het anti-christelijke zingen" en dat "rocksterren en popsterren formidabele spirituele tegenstanders zijn" (te lezen in de handleiding, op pagina 44).De game leert dat niet-christelijke hospikken, zusters en dokters "de sluier van de anti-christelijke misleiding over hun ogen hebben getrokken" en daarom deel zijn van de vijandige krachten die gedood mogen worden (te lezen in de handleiding, op pagina 41).Dit brengt de game Left Behind in een lastig parket. De christelijke ontwikkelaar Left Behind Games zette zich zelf af tegen onchristelijke games zoals Grand Theft Auto en 25 to Life, omdat deze games de verkeerde moraal afgeven. Nu blijkt echter dat een moraal van haat en geweld, die in tegenstelling tot voorgaande games in Left Behind wél serieus is bedoeld, opeens wel mag tegen onchristelijke personen. Een triest staaltje egocentrisch redeneren dus.

Deze keer komen Amerikaanse christelijke organisaties eens niet in het nieuws door te fulmineren tegen niet-christelijken, maar juist door zich te verzetten tegen een ontwikkelaar die dat wel doet. In het kader van Kerstmis prediken de organisaties vrede op aarde, ook voor niet-christelijken. En zo hoort het.

En ach, zonder die petitie zou ook geen hond dit aankomende wanproduct kopen. Want christenen weten natuurlijk ook toppers van troep te onderscheiden.