"De [PS Vita-]game moet wel zijn eigen plaats hebben binnen de franchise. Als we er een rechtstreekse port van maken, dan komt dat niet tot uiting. Dat werkt voor ons niet", aldus Levine, die laat weten dat de ideeën voor het spel enkel nog op papier bestaan. 

Hij sluit daarbij overigens niet uit dat de daadwerkelijke ontwikkeling van de Vita-game in het BioShock-universum wordt overgelaten aan een externe studio. Levine benadrukt dat hij tot nu toe nog geen geschikte partner heeft weten te vinden en dat zijn studio Irrational Games daar sowieso erg voorzichtig mee is. "We willen er zeker van zijn dat het kwaliteitsniveau van de franchise behouden blijft."