Het interview ging over de game Kingdom Hearts 3D, waar Nomura ook aan meewerkt. Het personage Rhyme uit The World Ends With You zit ook in deze game, en krijgt daar voor het eerst een stem. Volgens Nomura is dat vanwege "de toekomst van de The World Ends With You" Later in het interview hintte hij nogmaals naar een vervolg: "Ik kan er op dit moment nog niets over zeggen…(lacht). Maar er is waarschijnlijk wel iets."