Vrigneud laat op zijn blog weten Microsoft achter zich te laten en een nieuwe, nog nader bekend te maken positie in te gaan nemen bij Amazon. Wat voor functie het betreft wilde Vrignaud niet zeggen. Wel gaf hij aan dat "iedereen wel weet waar zijn passie ligt", daarmee doelend op het feit dat het waarschijnlijk om een gamesgerelateerde functie gaat.

Xbox Live

Vrignaud werkte bij Microsoft onder andere aan het uitstippelen van de strategie voor Xbox Live als platform voor games. Later hield hij zich bezig met het uitzoeken van de mogelijkheden voor Xbox Live op Windows Phone 7, een functionaliteit die Microsoft later dit jaar voor het nog uit te brengen mobiele besturingssysteem wil lanceren.