Het aantal betalende abonnees was voor de release van Mists of Pandaria teruggelopen tot 9,1 miljoen. Dit gebeurde binnen drie maanden, terwijl het aantal de zes maanden ervoor stabiel was gebleven op 10,2 miljoen. Op zijn hoogtepunt had World of Warcraft meer dan 12 miljoen betalende spelers. Nu ligt het aantal dus weer boven de 10 miljoen, mede dankzij de 2,7 miljoen exemplaren van Mists of Pandaria die de eerste week over de toonbank gingen.