Waar de ontslagen precies vallen, wordt niet genoemd. Wel staat in het document dat het gaat om algemeen, administratief en sales-personeel; THQ's studio's blijven buiten schot. De herstructurering van THQ vindt voor het grootste deel eind maart plaats - het merendeel van de getroffen medewerkers is al ingelicht - 30 september van dit jaar moet de reorganisatie volledig doorgevoerd zijn.

Uit het document blijkt ook dat Farrell 50 procent van zijn salaris inlevert dit jaar, waarmee zijn vast inkomen neerkomt op 359.250 dollar. Ook de raad van bestuur halveert zijn salaris, zij doen dat per direct. Verder is vastgesteld dat Farrell, mocht hij zonder goede reden ontslagen worden of door omstandigheden zich genoodzaakt zien om af te treden, niet langer drie keer zijn hoogstontvangen salaris krijgt. Dit wordt beperkt tot eenmaal dit bedrag. THQ zal in de loop van vandaag een verklaring afleggen aan investeerders over de reorganisatie.