99 procent van alle professionele spelers in Korea zijn mannen. Vandaar dat vrouwen zoals Jung So-Lim, lid van OnGameNets presentatorenteam, lid van productie bij de Dungeon And Fighter League Lim Na-Hye, Samsung Khan- manager Kim Ga-Eul en Special Forces-teamcoach Lim Soo-Ra een minderheid binnen de industrie vormen. Regelmatig staan zij in het middelpunt van de aandacht: ofwel voor de camera, ofwel tijdens organisatorisch werk achter de schermen.. Voor hun werk krijgen zij vaak complimenten, juist omdat ze knappe vrouwen zijn die, in de ogen van de mannen, mannenwerk verrichten. Een vrouw zijn binnen de elektronische sport is echter niet altijd even prettig. Het brengt soms moeilijkheden met zich mee. Daarnaast is niet iedereen even enthousiast om een vrouw een belangrijke rol te zien vervullen.

Liever een man willen zijn

Volgens lid van OnGameNets-presentatorenteam, Jung So-Lim, is de drinkcultuur van mannen in Korea een groot probleem. Koreaanse mannen bespreken veel werkgerelateerde thema's tijdens een drankje, waardoor tevens de band gesterkt wordt op persoonlijk en professioneel niveau. "Vrouwen verkiezen de middaguren om gezamenlijk tijdens koffie te praten", legt So-Lim uit. "Mannen willen vrouwen niet graag erbij hebben wanneer er een drankje wordt genuttigd. Zelfs als ze dat wel willen, vragen ze de vrouwen om rond middernacht naar huis te gaan." So-Lim legt uit dat vrouwen hierdoor op een gegeven moment geïsoleerd worden van dat soort sociale gewoontes. "Waar mannen hun relatie kunnen versterken met alcohol, kennen vrouwen enkel beperkingen."

Samsung Khan-manager Kim Ga-Eul vindt het soms zelfs erg voor de spelers dat zij, een vrouw, voor hen verantwoordelijk is. "Spelers kunnen tijdens een drankje over hun problemen praten met hun manager, maar ik kan gewoon geen alcohol drinken", legt Ga-Eul uit. "Vandaar dat ik naar alternatieven ben gaan zoeken om over hun problemen te praten." Zij vertelt dat het in eerste instantie raar was voor de spelers om dat nuchter in het daglicht te doen, maar dat ze uiteindelijk toch met haar over hun problemen durfden te praten. Een ander probleem doet zich voor tijdens vrijetijdsbestedingen van de spelers. Wanneer de spelers in het zwembad zijn moet Ga-Eul zich anders amuseren: “Ik kan immers niet zomaar het zwembad inspringen in mijn badpak."

Niet alleen vanwege de cultuur is ze van mening dat veel dingen makkelijker voor haar zouden zijn wanneer ze een man was. Als professionele presentator kent zij vooral problemen met haar stem. "Mijn stem blijft gewoonweg niet constant wanneer ik tijdens een climax het volume probeer te verhogen. Vooral tijdens belangrijke evenementen zoals een finale schreeuw ik de longen uit mijn lijf, maar kan ik alsnog niet het gevoel overbrengen zoals mannen dat wel kunnen", legt So-Lim uit. Ze stelt dat ze tijdens het begin van haar carrière daarom werd gezien als een minder spannende presentator.

Competitief

Een ander probleem is volgens Lim Na-Hye, Jung So-Lim en Kim Ga-Eul dat vrouwen even competitief kunnen zijn als mannen, maar extra druk ervaren omdat zij het gevoel hebben zich te moeten bewijzen tegenover de andere sekse. Onder andere Seo Si-Soo, een van de weinige professionele speelsters, kampte met die emoties. "Door het gebrek aan uithoudingsvermogen kan ik niet meerdere uren achter elkaar oefenen. Hierdoor werd het verschil in vaardigheden met de rest alsmaar groter. Daardoor ging ik steeds meer wedstrijden verliezen", legt Si-Soo uit. "Na veel wedstrijden te hebben verloren werd ik droevig en vroeg ik me af of dit wel echt was wat ik wilde. Ik moet in mijn eentje met deze gevoelens omgaan, wat soms verschrikkelijk moeilijk is."

Lee So-Ra van de Koreaanse website Esports Daily, vertelt dat vrouwelijke journalisten ongeveer hetzelfde ervaren. Volgens haar kunnen mannelijke journalisten kritiek beter verwerken dan vrouwelijke. "Hoewel ik het gevoel heb goed met de kritiek om te gaan, tref ik mezelf vaak toch weer huilend op het toilet", geeft So-Ra toe.

Denken in stereotypes

Hoewel vrouwen het niet makkelijk hebben binnen de elektronische sport, heeft het zijn van een vrouw tevens voordelen. Volgens So-Lim zijn mannen te koppig waardoor belangrijke gesprekken niet worden gehouden. "Soms hebben twee commentators wel eens een discussie en wil geen van beide de ander gelijk geven. Vanaf daar gaat het bergaf en praten ze niet meer met elkaar", legt So-Lim uit. "Uiteindelijk ben ik dan diegene die het oplost tussen beide personen." Vrouwen willen volgens So-Lim altijd alles geregeld hebben en de vrede bewaren.

Volgens Lim Soo-Ra staat het goed eruitzien, in combinatie met het feit dat er gewoonweg weinig vrouwelijke spelers zijn, garant voor meer publiciteit. Volgens haar worden vrouwelijke spelers daardoor eerder opgemerkt en krijgen ze sneller aandacht wanneer zij goed presteren. Vrouwen worden bevoordeeld, terwijl het geslacht uiteindelijk geen grote rol hoort te spelen, meent Ga-Eaul. "Ik wil liever dat mensen mij beoordelen op basis van mijn prestaties als een manager dan op mijn sekse."