Bij SWAT (Special Weapons And Tactics) teams denken veel mensen aan stoere, gespierde mannen, die als ware commando's de oorlog tegen het terrorisme in hun voordeel beslissen. Dit beeld is niet helemaal juist. In werkelijkheid zijn SWAT teams onderdeel van de lokale politiemachten in Amerika. Ze zijn vergelijkbaar met de arrestatieteams die Nederland kent. Een belangrijk verschil met de normale politiemacht, is dat het hier om de elite agenten gaat die extra training in wapengebruik en tactieken gekregen hebben. Net als commando's worden SWAT teams dus pas opgeroepen bij de zware klussen met uitzichtloze situaties. Denk hierbij aan gijzelingsacties of uit de hand gelopen demonstraties bijvoorbeeld.

Door Frank Herrman

Het begin

Het begon allemaal in de jaren '60. De boeren verscholen zich achter de United Farm Workers (UFW) organisatie, welke regelmatig protesten organiseerden. Deze protesten liepen nogal eens uit de hand. Aangezien de normale politiemacht vaak machteloos stond tegenover de overmacht van de UFW, besloot het stadje Letts een extra training op te zetten voor een aantal agenten. Deze agenten werden getraind in het bedwingen van grote groepen mensen, en in sluipschutter en antisluipschutter wapengebruik ('snipers'). Al snel kreeg de LAPD (Los Angeles Police Departement) beelden te zien van dit team in actie en besloot daarop de training over te nemen.

Los Angeles had in de jaren '60 regelmatig te maken met snipers. Dit had al aan meerdere burgers en agenten het leven gekost en de bestaande politiemacht kon er niet goed mee om gaan. De agenten wisten over het algemeen relatief weinig van wapens af en werden ook niet getraind op teamwerk in aanvalssituaties. Ook de mobiele eenheid had te weinig kennis om op een goede manier in te grijpen.

Agent John Nelson kwam op het idee om een nieuwe elite eenheid te beginnen. Deze moesten beter getraind en bewapend zijn. De toenmalige inspecteur Daryl F. Gates vond dit een goed plan. Dankzij het veel grotere budget en het grotere aantal beschikbare agenten werd de training die de agenten in Letts kregen veel verder uitgebreid. De nieuwe groep agenten moesten kordaat op kunnen treden in noodsituaties en daarbij het aantal slachtoffers minimaliseren. Daryl F. Gates was degene die een groep formeerde uit agenten die zich vrijwillig aangemeld hadden voor deze nieuwe eenheid. Gates wordt dan ook gezien als de grondlegger van de SWAT teams. Oorspronkelijk werden deze agenten geschaard onder de noemer 'Platoon D'. Deze bestond uit 60 man, onderverdeeld in 15 groepjes van 4 agenten.