Total War: Rome 2 krijgt een ruim aanbod aan verschillende facties met ieder hun eigen specialiteiten, achtergrond en politieke systemen. Veel verschillende culturen komen aan bod, van de Barbaren tot troepen uit het Verre Oosten. Niet alleen hebben alle facties hun eigen sterke en zwakke punten en verschillende soorten legers, sommige facties hebben ook verschillende speelbare families zodat spelers nog beter hun eigen speelstijl kunnen bepalen.

Welke factie pak jij als eerste na de release van Rome 2? Kijk hieronder wat elke factie heeft te bieden.

Rome

"Kracht, eer, plicht."
De Romeinse Republiek heeft het goed voor elkaar: een indrukwekkend leger, de dominerende speler in Italië en de aanval van de Grieken zonder problemen overkomen. Toch blijft de drang om uit te breiden, om het noorden, oosten en westen binnen te vallen en de grenzen te verleggen. Daar heeft Rome dan ook het leger voor, met als sterke punten de organisatie, discipline en het tactisch inzicht. Aan het front staan de jonge, licht uitgeruste soldaten terwijl achterin de ervaren rotten met zwaar geschud staan. Tussenin staan de getrainde soldaten met maliënkolders. Ook geniet het Romeinse leger van ruiters.

Spelers die voor Rome kiezen, kunnen met drie verschillende Romeinse huizen spelen: de Julia, de Cornelia en de Junia, elk met hun eigen culturele, economische en militaire voordelen. Rome heeft sowieso ervaring in metaalwerk, militaire ontwikkeling en massacontrole. 

Carthago

"Democratie, handel, geloof."
Carthago is een staat die draait om handel, met een stad aan de Noord-Afrikaanse kust die barst van verkopers. De inwoners aanbidden vele goden en offeren volgens geruchten kinderen op in tempels. Sinds het is losgebroken van Fenicië heeft Carthago echter ook een aanzienlijk leger opgebouwd. De inwoners van Carthago die meevechten in het leger staan bekend als de Sacred Band en gebruiken grote olifanten uit de bossen van Noord-Afrika om de strijd in hun voordeel te beslechten. Het zijn daarnaast ook ervaren zeelui, dus hun schepen zijn snel en wendbaar.

Sinds de zesde eeuw voor Christus heeft Carthago een handelsverdrag met Rome, waardoor ze elkaar tot op zekere hoogte respecteren. De naties vochten zelfs zij aan zij in de Pyrrhic War tegen de Grieken. Hierdoor wist Carthago een grip te krijgen op Sicilië, maar Rome weet het grootste gedeelte van Italië te domineren, waardoor de gemoederen weer oplopen tussen de twee naties. Wanneer ze spelen met Carthago krijgen spelers de keuze tussen drie politieke machthebbers die een vinger in de pap hebben op het gebied van het leger, economie of cultuur.

Macedonië

"Glorie, orde, macht."
Macedonië is een op zichzelf staande administratie waarbij de koning de macht in handen heeft. Het gebied zit vast tussen de grenzen van de Illyriërs, Thraciërs en diverse Griekse steden. Vanwege eerdere pogingen om aan de macht te komen in omringende gebieden, vertrouwen de buursteden Macedonië niet, wat het voor spelers moeilijker maakt om het vertrouwen van potentiële bondgenoten te winnen. Macedonië richt zich op het leger ter land en de cavalerie. Op zee is de administratie minder sterk, omdat het gewend is om gebruik te maken van de zeevaardigheid van steden die het probeerde in de macht te houden, zoals Athene. Macedonië heeft het voordeel wanneer het tegen andere Hellenistische facties vecht en ontvangt betere inkomsten en groei wanneer het meer staten bezit. Daarnaast is het leger sterker wanneer het vecht tegen barbaren in Rome 2.

Iceni

"Ijzer, veroveren, trots."
De Iceni is een Keltische stam die zich in het zuiden van Groot- Brittannië heeft gevestigd. Het is een trots en vurig volk dat zijn landschap tot de dood verdedigt en vaak grootste gevechten uitlokt met zijn buren. Net als de meeste Keltische stammen gebruikt de Iceni schilden en zwaarden of speren tijdens het vechten, maar ze onderscheiden zich door het verven en tattoëren van hun huid. Ze beginnen gevechten met strijdwapens, waar ze tijdens de strijd van afstappen om te voet verder te gaan.

De Iceni zijn als speelbare factie moedig en oorlogsbelust. Door hun expertise in ijzersmeden vormt dit een effectieve vorm van inkomsten voor de stam. Daarnaast zijn het experts in het looten van vijanden. De samenleving is tevreden zolang er gevochtend wordt en de grenzen van zijn grond wordt uitgebreid door overwinningen.

Averni

"Geloof, waardigheid, macht."
De Averni zijn van Celtische afkomst en één van de machtigste stammen in Gallië. Deze complexe en geraffineerde cultuur bestaat uit veel meeer dan alleen barbaarse vechters en dieven. Stamhoofden en koningen behouden de macht over de stam, die strikte sociale rangen kent. Zowel de afkomst van een man als zijn talent voor vechten en leiderschap beslissen de macht en aanzien die iemand binnen de Averni krijgt. De stam kan uitermate goed uit de voeten met het werken met goud.

Op het slagveld maken de Averni veel gebruik van lichte speren die een vernietigende impact hebben. Natuurlijk wordt er ook gebruik gemaakt van de kunst van het paardrijden, iets dat stammen uit Gallië haast natuurlijk bekomt. De Averni wisten in 390 voor Christus Rome en het Egeïsche gebied in Turkije te terroriseren. De volgende stap is Rome compleet wegvagen vanwege de dreigende opkomst, of wellicht met alle Gallische stammen de zee oversteken naar Brittanië om dat te veroveren.

Sueben

"Bloed, adel, moed."
De Sueben was een West-Germaans volk dat in het noord-oosten van Gallië verkeert. Dit is een volk dat uit meerdere stammen bestaat en samen dezelfde taal en religieuze denkwijze deelt. Wonend aan de oostzijde van de Rijn, steekt de Sueben regelmatig deze rivier over om zich te mengen in de strijd in Frankrijk. De specialiteit van het volk is het binnenvallen van andere volken en stammen, waardoor het een grote schare volgers en aanverwantte groeperingen heeft. De Sueben zijn lichtbewapend meet een speer, terwijl zwaarden nauwelijks worden gebruikt. Wel dragen ze een hexagonaal schild. Hun vechtwijze en hun vechters worden terecht gevreesd. De Bersekers van de groep en de Night Hunters die volledig in zwart zijn geverfd komen maar zelden als verliezers uit een gevecht.

Egypte

"Nalatenschap, onafhankelijkheid, vermogen."
Het Ptolemaeïsche koninkrijk van Egypte werd in 305 Voor Christus opgericht na de dood van Alexander de Grote en werd al snel het centrum voor cultuur en ruilhandel. Ptolemy kreeg na de dood van de koning de macht over het land en maakte Egypte onafhankelijk om rivalen die de macht wilden overnemen tegen te gaan. Egyptische gebruiken, zoals het maken van farao's, werden voortgezet en Griekse cultuur werd aangemoedigd.

Door de toename van Griekse invloeden werd het leger van Egypte geavanceerd en gebalanceerd. Met speren, zwaarden en Afrikaanse oorlogsolifanten is het een leger om rekening mee te houden. Vanwege Egypte's positie bij de Middenlandse Zee is er ook de scheepsvaard en -oorlogsvoering uiterst geavanceerd en wordt de ruilhandel veilig gesteld. Door de scheve verhoudingen tussen de Griekse inwoners en de Egyptenaren liggen interne problemen en een gebrek aan motivatie echter altijd op de loer...

Parthen

"Tolerantie, gerechtigheid, profijt."
De Parthen stegen tot grote hoogten door de macht van Arsaces, de leider van de Parni-stam. Daarmee kwamen de Parthen dicht in de buurt van de macht die Rome had. Het land bestaat uit een groep stammen en staat bekend om zijn paarden en de schutters die daar op zitten. Soldaten hebben onderscheidende bronze en ijzeren bescherming die zowel de paard als zijn berijder beschermen. Doordat Perzische, Hellenistische en locale culturen samenleven, bestaat niet alleen de religie en filosofie uit Griekse en Iraanse Goden en gebruiken, maar vechten er ook verschillende etnici mee in de oorlogen. Vanwege de plaatsing in het oosten hebben de Parthen profijt van het rijke nalatenschap van de Perzen, zowel in ruilhandel als culturele inhoud. Slavernij is uit den boze in deze cultuur.

Dit artikel wordt aangepast als andere facties bekend worden gemaakt in aanloop naar de release van Total War: Rome 2 op 3 september.