Games kunst? Hoewel de meeste mensen hier niet in eerste instantie aan denken zou het wel zo geclassificeerd kunnen worden. Deze vraag is de wereld in geholpen door de San Fransisco Museum of Modern Art , die een expositie "ArtCade: Exploring the Relationship Between Video Games and Art" wilde houden.

De Vandale zegt het volgende:

Het creatief en origineel tot uiting of voorstelling brengen van gedachten of gevoelens op vaak ontroerende of schokkende wijze.

Als je het zo bekijkt vallen een aantal games hier wel onder. Veel aspecten in games bevatten elementen helemaal aan de creatieve geesten van developers worden overgelaten. Muziek wordt bijna altijd gecomponeerd voor een spel, verhaal wordt geschreven door schrijvers en de omgeving wordt overgelaten aan de graphics artists. Wanneer men het in deze 'onderdelen' opsplitst kun je wel degelijk spreken van kunst.

Een game developer gaf zijn blik op de zaak in een discussie op Slashdot:

The way I see it, a baseball/other-sport simulations is simply entertainment. It might have artistic elements (presentation issues usually), but overall it is entertainment.

Games such as RPGs, RTS, etc are obviously art, since a storyline is often involved, and I'm pretty sure that most people will agree that story telling is an artform.

As for games such as Quake, UT, etc. Yes, they are art, IMO, and heres why... These games are not based around existing concepts from real life, oh sure combat exists, but the environments, the character/monster design and other such issues all require a form of story telling. The story may not be a linear form of plotline, but there is still some story telling involved in designing 'scary monsters', or an alien landscape.

These elements require someone to put thought into telling the story, whether its via a plotline, or through the environment and creatures inhabiting it. Wat vinden jullie? Kunst of gewoon een project van een opdrachtgever in een ICT wereld?