Zij deed hier namens de Universiteit van Leiden onderzoek naar. In totaal werden 52 proefpersonen verdeeld over twee groepen van gamers en niet-gamers. De gemiddelde leeftijd lag op 23 jaar, met een IQ dat gelijk was voor beide groepen.

De twee groepen kregen twee verschillende opdrachten. Op een beeldscherm werden willekeurige letters getoond en spelers moesten laten weten of de derde letter dezelfde als de eerste was, de vierde hetzelfde als de tweede, et cetera. "We zagen in de resultaten dat gamers beter presteerden dan niet-gamers in de taak en dan met name de taak waar ze de letter van twee stappen terug moesten onthouden", aldus Pim Bakker, die meehielp aan het uitvoeren van het experiment. 

Bij een andere test werd gevraagd om zo snel mogelijk aan te geven naar welke kant een pijl op wees op het beeldscherm, door op corresponderende knoppen te drukken. Bakker: "De uitdaging zit hem vooral in dat de pijl van groen naar rood kan veranderen. Als dat het geval is, moet de proefpersoon zijn reactie tegenhouden door niet te reageren. Je moet dus je reactie kunnen sturen door te beslissen of je op het juiste moment wel of niet reageert."

Bij de uiteindelijke uitslag bleek dat gamers als niet-gamers even goed presteerden. Bakker: "Opvallend was dat in de stop signal-taak de gamers ongeveer gelijk presteerden (niet significant beter in wetenschappelijke termen) als de niet-gamers. Dit is een voorzichtige implicatie dat gamers in ieder geval niet impulsiever zijn dan de niet-gamers."

Doel

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de negatieve berichtgeving in de media over first-person shooters. Deze worden regelmatig aangehaald als de (gedeeltelijke) oorzaak van bijvoorbeeld schietpartijen.  "Die discussie is nog steeds gaande en nader onderzoek is nodig om dit te bevestigen dan wel te verwerpen. Ons doel was niet (...) om de negatieve invloed van videogaming te weerleggen, maar enkel om te onderzoeken of het spelen van FPS-games ook een positieve bijdrage kan leveren aan onze cognitieve functies in het dagelijks leven. En of videogaming een leuke, snelle en makkelijke manier is om je geheugen te verbeteren en te trainen."