Uit het onderzoek bleek dat het aandeel vrouwen in zes sectoren van de game-industrie afgenomen is, namelijk bij animatie, coderen, ontwerpen, ontwikkeling, marketing en human resources. Het rapport maakt gebruik van een onderzoek uitgevoerd door Julie Prescott, een PhD student aan de University of Liverpool. Zij wijt de afname aan "lange uren in de game-industrie".

Uit een vragenlijst die Prescott opstelde kwam naar voren dat 43 procent van de 450 ondervraagde vrouwen beweerden dat het aantal werkuren een negatieve invloed had op hun welzijn, waarbij 32 procent zei meer dan 45 uur per week te moeten werken. Ruim twintig procent van de vrouwen verklaarde tussen de 46 en 55 uur per week te werken en tien procent gaf zelfs aan meer dan 56 uur per week te werken.

Imago

"De redenen die vrouwen geven om de industrie te verlaten suggeren dat vrouwen ontevreden zijn over hun bedrijven en werkomstandigheden", schreef Prescott in haar onderzoek. "Het flexibel organiseren van de werktaken zou niet alleen het imago van de industrie als een familievriendelijke werkomgeving verbeteren, maar ook meehelpen in het behouden van meer vrouwen, in het bijzonder vrouwen die kinderen willen hebben. Het veranderen van de structuur op de werkplaats, evenals het verbeteren van de kinderbijslag, zouden beide geslachten in staat stellen een actieve carrière te hebben", aldus Prescott.