Volgens de Japanse krant Nikkei gaat Nintendo in de nabije toekomst meer samenwerken met grote gamedevelopers om zo games te produceren die meer aanspreken op de Amerikaanse en Europese markten. Hiermee wil Nintendo hun marktaandeel gaan vergroten en een breder publiek naar hun console trekken.

Al vanaf de planningsfase van games zal Nintendo in discussie gaan met de developers waarmee ze samenwerken, om er op die manier achter te komen hoe beter grip te kunnen krijgen op de Amerikaanse, Europese en Australische markt.Satoru Iwata, president of Nintendo, says that more attention is needed for games that are released outside of Japan. Nintendo will make more cooperative partnerships like it has done with Sega. He also cautions that this doesn't have anything to do with mergers.Er gingen met name de laatste tijd steeds meer stemmen op dat Nintendo zich met de huidige generatie hardware teveel op de Japanse markt zou richten. Of deze kwade geluiden te maken hebben gehad met deze plotselinge strategiewijziging is niet geheel duidelijk, feit blijft echter dat de Gamecube ondanks sterk gestegen verkopen de laatste maanden, nog steeds kampt met een imagoprobleem op de westerse markten.

Volgens Satoru Iwata, de president van Nintendo, is er daarom meer aandacht nodig voor games welke buiten Japan uitgebracht worden, wat daarbij zal resulteren in meer samenwerkingsverbanden zoals deze ook al eerder gesloten werden met bijvoorbeeld SEGA (FZero GX). Overigens benadrukte hij dat er hierbij geen sprake zal zijn van fusies of overnames.