Arisu

 • MichelMusters heeft gereageerd op je bericht:

  @MonsterCrab Ze zijn zeldzaam. Maar het was mijn eerste Zelda game en mijn tweede NES game, dus die heeft een speciaal plekje in mijn hart :D

  @Arisu Haha, was ik ook niet van op de hoogte! Thanks voor de correctie Arisu!

  bij het artikel Zelda 2 en Blaster Master zijn de nieuwe NES-games op Switch Online

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van MonsterCrab :

  @Arisu Die kende ik nog niet, een die hard Zelda 2-fan. Ik heb het even aangepast. Dankjewel Arisu!

  @MonsterCrab Ze zijn zeldzaam. Maar het was mijn eerste Zelda game en mijn tweede NES game, dus die heeft een speciaal plekje in mijn hart :D

  bij het artikel Zelda 2 en Blaster Master zijn de nieuwe NES-games op Switch Online

 • MonsterCrab heeft gereageerd op je bericht:

  Als Zelda 2 fan vind ik het toch wel heeeeeel belangrijk te melden dat Zelda 2 welgeteld 7 paleizen heeft hoor :P

  @Arisu Die kende ik nog niet, een die hard Zelda 2-fan. Ik heb het even aangepast. Dankjewel Arisu!

  bij het artikel Zelda 2 en Blaster Master zijn de nieuwe NES-games op Switch Online

 • Arisu heeft een reactie geplaatst

  bij het artikel Zelda 2 en Blaster Master zijn de nieuwe NES-games op Switch Online

 • Robert-Frans heeft gereageerd op je bericht:

  @Robert-Frans Oeh, vrije wil, dat is ook een mooi onderwerp om over te filosoferen. Maar ik denk dat we lang genoeg off topic zijn geweest :)

  Het laatste dat ik nog even kwijt wil is dat er toch wel een verschil is tussen het benoemen van een waarneembaar/bewijsbaar concept zoals de vorm van een cirkel en de verhouding tussen omtrek en diameter oftewel PI. En het benoemen van (en in veel religies, authoriteit toekennen aan) een onbewijsbaar en onwaarneembaar (voor wetenschappelijke standaarden dan) concept als een god.

  Maar ik stel voor dat jij jouw laatste woordje nog even doet en we dan elkaar virtueel de hand schudden voor het netjes houden van deze discussie. Ik denk dat die inmiddels lang en off-topic genoeg is geworden :)

  @Arisu Prima hoor. :D Er is uiteraard altijd verschil, maar het blijven dan ook analogieën, beelden, metaforen, vergelijkingen. Ze zullen nooit helemaal voldoen, God en ook het leven zelf blijven een mysterie, maar ze kunnen wel handreikingen bieden om je denken even op een ander spoor te zetten en misschien zelfs een beetje hoop te bieden in een harde, wrede wereld. En soms is dat het enige belangrijke.

  * schudt Arisu de hand *

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van Robert-Frans :

  @Arisu Dit is iets wat katholieken ook nog weleens zeggen: tussen atheïsme en katholicisme zit maar één God verschil. Een wat humoristische opmerking natuurlijk, maar wel met een diepe kern van waarheid (zoals goede humor dus wel vaker heeft).
  Katholieken en atheïsten zullen in heel veel belangrijke dingen elkaar vinden, vooral ook als het om de omgang met de bijbel en de wetenschap gaat.

  En dan doel ik vooral op atheïsten die oprecht inzien dat ze niet alles weten, niet alles kunnen bewijzen en dat de wereld méér is dan wetenschap alleen, maar die toch met hun beste kunnen tot geen andere conclusie kunnen komen dat er geen zinnige reden is om in God te geloven.
  En ook op katholieken met dezelfde instelling natuurlijk, die alles zien wat atheïsten ook zien, die dezelfde bijbel lezen en dezelfde kerkgeschiedenis kennen, maar toch niet anders kunnen dan concluderen: het mysterie wie wij God noemen is werkelijk onder ons aanwezig. Kortom, die gewoon katholiek zijn. ;)

  Ook heb ik een katholiek eens horen zeggen dat God de enige is die het bestaan niet van node heeft om te zijn. Een diepe waarheid, die verstaan moet worden in het licht wat ik hiervóór al schreef.
  Iets hoeft immers niet altijd te bestaan om tóch te bestaan. Cirkels bestaan bijvoorbeeld niet echt, maar tóch weer wel, want ze zijn onmisbaar in de wiskunde en geven eeuwige waarheden prijs, zoals het Pi-getal dat altijd en onveranderlijk 3.14etc. blijft.
  Ze zijn dus niet verzonnen, maar veeleer ontdekt, indirect afgeleid uit wat wij waarnemen en berekenen.
  En ik noemde ook al vrije wil. Stel dát het een illusie zou zijn, maakt dat in ons doen en laten dan nog iets uit? Het blijft dan zo'n krachtige ervaring en zo'n allesdekkende term daarvoor, en het blijft alsnog zo belangrijk dat we dan in onze wetgeving doen alsof we het wél hebben, dat het net zo goed wel bestaat.

  @Robert-Frans Oeh, vrije wil, dat is ook een mooi onderwerp om over te filosoferen. Maar ik denk dat we lang genoeg off topic zijn geweest :)

  Het laatste dat ik nog even kwijt wil is dat er toch wel een verschil is tussen het benoemen van een waarneembaar/bewijsbaar concept zoals de vorm van een cirkel en de verhouding tussen omtrek en diameter oftewel PI. En het benoemen van (en in veel religies, authoriteit toekennen aan) een onbewijsbaar en onwaarneembaar (voor wetenschappelijke standaarden dan) concept als een god.

  Maar ik stel voor dat jij jouw laatste woordje nog even doet en we dan elkaar virtueel de hand schudden voor het netjes houden van deze discussie. Ik denk dat die inmiddels lang en off-topic genoeg is geworden :)

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Robert-Frans heeft gereageerd op je bericht:

  @Robert-Frans wat scientisme doet is niet relevant want scientisme en religie sluiten elkaar niet per definitie uit en atheisme en scientisme zijn niet per definitie verbonden.

  Het enige vast staande verschil tussen atheisten en katholieken is dat atheisten in 1 god minder geloven dan katholieken. Voor de zelfde reden die katholieken hebben om niet te geloven in Allah, Toutatis, Thor, Wodan etc. Het bewijs van het bestaan (wetenschappelijk of niet) is niet voldoende overtuigend.

  @Arisu Dit is iets wat katholieken ook nog weleens zeggen: tussen atheïsme en katholicisme zit maar één God verschil. Een wat humoristische opmerking natuurlijk, maar wel met een diepe kern van waarheid (zoals goede humor dus wel vaker heeft).
  Katholieken en atheïsten zullen in heel veel belangrijke dingen elkaar vinden, vooral ook als het om de omgang met de bijbel en de wetenschap gaat.

  En dan doel ik vooral op atheïsten die oprecht inzien dat ze niet alles weten, niet alles kunnen bewijzen en dat de wereld méér is dan wetenschap alleen, maar die toch met hun beste kunnen tot geen andere conclusie kunnen komen dat er geen zinnige reden is om in God te geloven.
  En ook op katholieken met dezelfde instelling natuurlijk, die alles zien wat atheïsten ook zien, die dezelfde bijbel lezen en dezelfde kerkgeschiedenis kennen, maar toch niet anders kunnen dan concluderen: het mysterie wie wij God noemen is werkelijk onder ons aanwezig. Kortom, die gewoon katholiek zijn. ;)

  Ook heb ik een katholiek eens horen zeggen dat God de enige is die het bestaan niet van node heeft om te zijn. Een diepe waarheid, die verstaan moet worden in het licht wat ik hiervóór al schreef.
  Iets hoeft immers niet altijd te bestaan om tóch te bestaan. Cirkels bestaan bijvoorbeeld niet echt, maar tóch weer wel, want ze zijn onmisbaar in de wiskunde en geven eeuwige waarheden prijs, zoals het Pi-getal dat altijd en onveranderlijk 3.14etc. blijft.
  Ze zijn dus niet verzonnen, maar veeleer ontdekt, indirect afgeleid uit wat wij waarnemen en berekenen.
  En ik noemde ook al vrije wil. Stel dát het een illusie zou zijn, maakt dat in ons doen en laten dan nog iets uit? Het blijft dan zo'n krachtige ervaring en zo'n allesdekkende term daarvoor, en het blijft alsnog zo belangrijk dat we dan in onze wetgeving doen alsof we het wél hebben, dat het net zo goed wel bestaat.

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van Robert-Frans :

  @Arisu Hopelijk geeft mijn reactie op TheChief hierboven over metaforen etc. alreeds antwoord. Maar toch nog ter aanvulling: ook het strikte scientisme, dat dus uitsluitend de wetenschap als maatstaf neemt, hanteert een hele eenvoudige onbewezen aanname, namelijk dat onze waarneming en rede voldoende betrouwbaar en consistent is om een consistente ordening van de wereld mee te kunnen ontwikkelen.

  Klinkt dat flauw? Ja, natuurlijk, maar het is wel zo. En dat is ook helemaal niet erg, dat is zelfs vrij normaal. Je moet immers érgens beginnen. In de wiskunde wordt dat een axioma genoemd: niet bewezen, toch algemeen aangenomen.
  De vraag blijft dan alleen: bouw je consistent voort op je onbewezen aannames, spreek je jezelf niet tegen? Is de taal die je ontwikkelt voldoende bruikbaar om te duiden wat je wil duiden? Want inconsistentie kan sowieso niet waar zijn.

  @Robert-Frans wat scientisme doet is niet relevant want scientisme en religie sluiten elkaar niet per definitie uit en atheisme en scientisme zijn niet per definitie verbonden.

  Het enige vast staande verschil tussen atheisten en katholieken is dat atheisten in 1 god minder geloven dan katholieken. Voor de zelfde reden die katholieken hebben om niet te geloven in Allah, Toutatis, Thor, Wodan etc. Het bewijs van het bestaan (wetenschappelijk of niet) is niet voldoende overtuigend.

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Robert-Frans heeft gereageerd op je bericht:

  @Robert-Frans "Uiteindelijk vertrekt elke levensbeschouwing vanuit een onbewijsbare aanname, ook atheïstische."

  Over het algemeen ben ik het eens met je argumenten. Dit dingetje wil ik toch even aankaarten.

  Atheisme vertrekt niet vanuit een onbewijsbare aanname, maar vanuit het verwerpen van een onbewijsbare aanname, namelijk de aanname dat er goden bestaan. Net als dat ik niet de aanname maak dat er opeens een miljoen euro op mijn bank staat voordat ik het uitgeef, of de aanname maak dat er plotseling een stoel onder me staat voordat ik ga zitten, ga ik er ook niet van uit dat er een man op de wolken bestaat die vind dat homosexualiteit slecht is.

  En om even op een grappende manier een opmerking te maken over dat het letterlijk nemen van de bijbel grotendeels onbekend is bij katholicisme : hebben katholieken geen youtube dan? Daar zijn mensen die de bijbel letterlijk nemen toch best makkelijk te vinden :)

  @Arisu Hopelijk geeft mijn reactie op TheChief hierboven over metaforen etc. alreeds antwoord. Maar toch nog ter aanvulling: ook het strikte scientisme, dat dus uitsluitend de wetenschap als maatstaf neemt, hanteert een hele eenvoudige onbewezen aanname, namelijk dat onze waarneming en rede voldoende betrouwbaar en consistent is om een consistente ordening van de wereld mee te kunnen ontwikkelen.

  Klinkt dat flauw? Ja, natuurlijk, maar het is wel zo. En dat is ook helemaal niet erg, dat is zelfs vrij normaal. Je moet immers érgens beginnen. In de wiskunde wordt dat een axioma genoemd: niet bewezen, toch algemeen aangenomen.
  De vraag blijft dan alleen: bouw je consistent voort op je onbewezen aannames, spreek je jezelf niet tegen? Is de taal die je ontwikkelt voldoende bruikbaar om te duiden wat je wil duiden? Want inconsistentie kan sowieso niet waar zijn.

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van Robert-Frans :

  @TheChief Je zegt eerst dat atheïsten geen dogma's of vaste gemeenschappelijke waarden aanhangen, maar vervolgens zeg je wel wat zij precies zouden doen. Dat lijkt mij inconsistent.
  Daarbij zijn er ook gewoon veel atheïsten die helemaal niet zo precies nadenken over alles en met dit soort filosofische discussies bezig zijn. En zijn er ook atheïsten die niet per se zo scientistisch of rationeel ingesteld zijn.

  Ik sprak daarom ook bewust over atheïstische levensbeschouwingen. Atheïsme is, net als theïsme, inderdaad geen levensbeschouwing an sich, maar een containerbegrip voor levensbeschouwingen zonder God of goden.
  Er zijn immers genoeg van zulke levensbeschouwingen.

  Uiteindelijk vertrekt elke levensbeschouwing vanuit een onbewijsbare aanname, ook atheïstische. De vraag is dan enkel in hoeverre je consistent voortbouwt op je eigen aannames en ook consistent bent met wetenschappelijke bevindingen.
  Inconsistentie kan immers sowieso niet waar zijn.
  Als katholiek aanvaard ik ten volle alle wetenschappelijke feiten en bevindingen, maar trek er wel andere conclusies uit dan jij zal doen.
  En een letterlijke lezing van de bijbel zoals jij dat omschrijft, is binnen het katholicisme ook grotendeels onbekend. Noach wordt er bijvoorbeeld gewoon als mythe erkend, dus als verhaal met mystieke boodschappen erin.

  Het begrip God is daarbij een vrij complex begrip om talloze menselijke, mystieke ervaringen mee te duiden en het voert denk ik te ver om dat hier helemaal te willen duiden.
  Binnen het katholicisme gaat het dus wel verder dan enkel een "man op de wolken" en is de redenatie achter het geloof wel véél meer dan enkel wat de bijbel wel of niet zou zeggen. Er zit een hele filosofische, mystieke traditie achter.

  @Robert-Frans "Uiteindelijk vertrekt elke levensbeschouwing vanuit een onbewijsbare aanname, ook atheïstische."

  Over het algemeen ben ik het eens met je argumenten. Dit dingetje wil ik toch even aankaarten.

  Atheisme vertrekt niet vanuit een onbewijsbare aanname, maar vanuit het verwerpen van een onbewijsbare aanname, namelijk de aanname dat er goden bestaan. Net als dat ik niet de aanname maak dat er opeens een miljoen euro op mijn bank staat voordat ik het uitgeef, of de aanname maak dat er plotseling een stoel onder me staat voordat ik ga zitten, ga ik er ook niet van uit dat er een man op de wolken bestaat die vind dat homosexualiteit slecht is.

  En om even op een grappende manier een opmerking te maken over dat het letterlijk nemen van de bijbel grotendeels onbekend is bij katholicisme : hebben katholieken geen youtube dan? Daar zijn mensen die de bijbel letterlijk nemen toch best makkelijk te vinden :)

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • TheChief heeft gereageerd op je bericht:

  @Jcp85 Klopt.
  het citaat :

  'WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.'

  Dit refereerd alleen naar getrouwe christenen. En ergens kan ik dat wel begrijpen. Want als je als christen zomaar vanalles gaat menen wat van het geloof niet mag, wat betekent het geloof dan nog daadwerkelijk?

  Dat gezegd te hebben is het natuurlijk bepaald niet practish om zo'n vast standpunt te hebben tegen homosexualiteit. Al was het alleen maar omdat het meer mensen tegen het christendom opzet.

  @Arisu Absurd om te denken dat je alleen een echte/getrouwe etc christen kan zijn als je de dogma's van een kerk aanvaart. En buitensporig arrogant dat deze lieden denken te weten wat een echte christen zijn dan inhoudt.

  Dat is nu EXACT het probleem van kerken, het kuddegedrag. En dan vraagt men zich af waarom de kerken in Nederland leeglopen, juist vanwege dit soort zaken. Er zijn zat mensen die zich nog gelovig noemen maar, gelukkig imo, steeds minder mensen die kerkgaand zijn. Ze zijn het zat dat één of andere oude kerel hen voorschrijft wat god/goden bedoelen, ze maken zelf wel uit hoe zaken geinterpreteerd kunnen worden.

  De incompetentie van de leidinggevenden van kerken leidt er gelukkig toe dat de kerken verder leeglopen totdat alleen de meest hardcore groep er nog is. Op de route waarop ze nu ingezet hebben zullen kerken gaandeweg steeds meer hun eigen graf graven en zichzelf overbodig maken, omdat ze totaal de connectie met de veranderingen in de wereld hebben verloren.

  De atheist in mij kan niet anders dan bulderen van het lachen over zoveel gebrek aan intellect bij deze 250 ondertekenaars. Alles wat ze dachten te bereiken is opgeblazen in hun gezicht en het pamflet heeft precies het tegenovergestelde effect. Ik verwacht in 2019 nog veel meer kerkverlaters en dat valt alleen maar toe te juichen.

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van Jcp85 :

  @TheChief Ik heb het pamflet gelezen en dat staat er zeker niet letterlijk in.

  @Jcp85 Klopt.
  het citaat :

  'WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.'

  Dit refereerd alleen naar getrouwe christenen. En ergens kan ik dat wel begrijpen. Want als je als christen zomaar vanalles gaat menen wat van het geloof niet mag, wat betekent het geloof dan nog daadwerkelijk?

  Dat gezegd te hebben is het natuurlijk bepaald niet practish om zo'n vast standpunt te hebben tegen homosexualiteit. Al was het alleen maar omdat het meer mensen tegen het christendom opzet.

  bij het artikel Short Story Overwatch onthult homoseksualiteit Soldier 76

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van SuperDre :

  Niet zo vreemd hoor, als de moves gratis te verkrijgen waren was het een ander verhaal misschien, maar nu verdient Epic behoorlijk wat geld met al die moves en dan is het niets meer dan logisch dat de originele bedenkers er van ook een deel daarvan mogen hebben. Sowieso begrijp ik niet waarom je uberhaupt dit soort moves zou kopen, maargoed, dat is een ander verhaal.

  @SuperDre Als het "de originele bedenkers" zouden zijn. Er gaan inmiddels al verhalen rond dat deze 2 aanklagers hun dans ook niet geheel zelf hebben bedacht. Alfonso Ribeiro staat zelfs ergens op een video te verkondigen dat hij de dans ook gestolen zou hebben (er zit wel wat meer nuance aan).

  bij het artikel Backpack Kid klaagt Epic aan voor gebruik 'Floss Dance' in Fortnite

 • Arisu heeft een reactie geplaatst

  bij het artikel Luister jij gamemuziek ook als je niet speelt?

 • Arisu heeft gereageerd op een bericht van Clausbmf666 :

  eerste klas propaganda denk! zouden we moeten boycotten dit soort praktijken.

  @Clausbmf666 Ik heb veel liever dat ze mensen naar hun platform halen middels gratis games dan dat ze met exclusives aan komen zetten.

  bij het artikel Subnautica is nu gratis op de Epic Game Store verkrijgbaar