Game info

Unreal Tournament voor PC

Unreal Tournament is een first person shooter die in 1999 is uitgekomen voor de PC. De speler bekijkt het spel door de ogen van het personage en loopt met behoorlijk wat wapentuig rond in verschillende, vaak futuristische, levels. Zoals de meesten weten kan Unreal Tournament zowel tegen andere menselijke spelers online over het internet of zowel LAN als offline tegen computer gestuurde spelers (bots) gespeeld worden. De voorloper van Unreal Tournament is Unreal, die zich meer concentreert op het offline spelen. Unreal Tournament werd later gecombineerd met Unreal en Return To Na Pali tot Totally Unreal. Het is gebleken dat Unreal Tournament zich spitst op de multiplayer feature en dit zit dan ook prima in elkaar. Wereldwijd worden de UT-games dagelijks gespeeld.