Game info

Title Bout Championship Boxing

Een boks-simulatiemanager waarin de boksgeschiedenis nagespeeld en hergeschreven kan worden.