Game info

Tinker voor PC

In Tinker is het de bedoeling een puzzel op te lossen vanuit een isometrisch perspectief.

Screenshots