Game info

Sports Car GT

Sports Car GT viel erg tegen bij de media, het kreeg van de UK Official Playstation Magazine onder andere een 2 op de schaal van 10.