Game info

Puzzle Agent 2

Puzzle Agent 2 legt nogmaals de nadruk op het oplossen van puzzels, dat gemixt wordt met adventure gameplay. Het hoofdpersonage is Agent Nelson Tether, een agent voor de FBI die op de puzzel-afdeling werkt. Het spel ziet hem een nieuwe zaak oplossen in het stadje Scoggins te Minnesota, waar het eerste deel zich ook afspeelde.