Game info

Ivy the Kiwi?

In het platformspel Ivy the Kiwi? moeten gamers het pasgeboren vogeltje Ivy weer terug naar haar moeder begeleiden. De speler bestuurt het vogeltje echter niet direct, Ivy loopt uit zichzelf naar links of rechts. Wanneer ze een obstakel tegenkomt, keert ze automatisch om. De speler begeleidt het vogeltje in honderd levels naar haar moeder door lijnen te tekenen met de Wii-afstandsbediening. Een verticale lijn bijvoorbeeld fungeert als een barrière, een horizontale kan een brug zijn en een diagonale een schans. De speler kiest bij tekenen van een lijn een beginpunt, drukt de A-knop in en kan een lijn trekken naar een ander, zelf te kiezen punt. Door de knop niet los te laten, blijft het mogelijk de lijn te bewegen om zo Ivy bijvoorbeeld omhoog te laten springen. De speler moet Ivy om gevaarlijke plekken heenleiden. Zo staan er stekels en ratten tussen Ivy en haar uiteindelijke doel in. Alle reeds uitgespeelde levels kunnen vaker gespeeld worden, om te proberen de score de eerder behaalde score te verbeteren. Bovendien zijn er twee multiplayermodi. In de competitieve modus moeten tot vier spelers zo snel mogelijk proberen hun eigen vogeltje naar het einde te brengen. De uitdaging zit hem in het feit dat je elkaar dwars kunt zitten, door obstakels te tekenen voor de vogel van een ander. Ook is er een coöperatieve multiplayermodus, waarin maximaal drie spelers de hoofdspeler kunnen helpen bij het bereiken van zijn doel.

Screenshots