Game info

G1 Jockey voor PlayStation 2

In Europa niet zo populair, maar in Japan is het paardenrace genre ech 'hot'.