Game info

E.V.O.: Search for Eden voor Super NES

E.V.O.: Search for Eden is een sidescrolling platform-game met enkele Role Playing Game-elementen. Het is de bedoeling de meest dominante diersoort van je planeet te worden via een soort van evolutie. Je gaat de strijd aan met andere rassen en zo is het de bedoeling uiteindelijk in Eden terecht te komen.