Game info

Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl

Etrian Odyssey Untold: The Millennium Girl is een herziene versie van het origineel. Deze versie van de first-person dungeoncrawler voegt naast de Classic-modus ook een Story-modus toe. In beide modi tekent de speler zelf mappen van de dungeons.