Game info

Delaware St. John: The Curse of Midnight Manor & The Town With No Name

Delaware St. John: The Curse of Midnight Manor & The Town With No Name is een pakket dat de eerste twee volumes van de Delaware St. John adventure gamereeks bevat. In beide delen speel je als Delaware St. John, een jonge man die de gave heeft om bovennatuurlijke verschijnselen weer te nemen. In Volume 1: The Curse of Midnight Manor kom je terecht in een verlaten gebouw, dat bekend staat als Midnight Manor. Vreemde stemmen roepen Delaware om hen te helpen met te fouten die ze in het verleden hebben gemaakt. Delaware stuit op een mysterie dat al bijna een honderd jaar onopgelost is. Bovendien bevind Delaware zich niet alleen in het rottende gebouw. Een sinistere kracht probeert hem het ontrafelen van het mysterie te beletten. Volume 2: The Town with No Name speelt zich af na het oplossen van het mysterie uit Volume 1. Delaware onderzoekt samen met zijn partner Kelly Bradford een nieuw mysterie dat nog donkerder en sinister blijkt dan dat van de Midnight Manor. Diep in de bossen ligt een stadje verborgen, een stadje dat nooit op is genomen op een kaart. Het stadje staat al 20 jaar leeg, sinds de verdwijning van alle inwoners op een nacht. De stemmen trekken Delaware naar het stadje toe waar hij er achter komt dat het meest belangrijke geheim waar hij op stuit dat van hemzelf is.