Game info

Cubivore: Survival of the Fittest

Cubivore is een puzzelgame waarin je als dier moet zien te overleven.