Game info

ColorZ voor WiiWare

In deze kleurrijke puzzel-game is het de bedoeling om met je UFO alleen tegen de juist gekleurde obstakels aan te vliegen.