Game info

Azkend HD

Azkend HD is een puzzelgame waarin het de bedoeling is om tegel met de dezelfde kleuren aan elkaar te koppelen waarna ze verdwijnen.