Het is 1943, het hoogtepunt in de grootste oorlog die de wereld ooit heeft gekend. Adolf Hitler is op zoek naar andere middelen om Europa om te vormen tot zijn gewenste Derde Rijk en geeft Himmler's SS de opdracht om met occultisme de nazi's onoverwinnelijk te maken. Wederom moeten de geallieerden een beroep doen op het schier onoverwinnelijke eenmansleger dat B.J. Blazkowicz is.