Sega heeft een trailer naar buiten gebracht met gameplay footage van Sega Rally. In deze trailer zijn de sleutelaspecten van de game te zien. Namelijk lekker arcade gameplay met meerdere rally-auto's en wegoppervlak dat realtime vervormt. Natuurlijk is dit ook zeer over the top, want in realiteit zien we rally-auto's niet in chocolade rondrijden. Later in de trailer zijn andere soorten ondergrond te zien, zoals grind, sneeuw en nat asfalt.