De opzet van Sumico is in een enkele oogopslag duidelijk. In een veld van hexagonen verschijnen cijfers, plus- en mintekens en, afhankelijk van het level of speltype, ook nog gedeeld door-, keer en kwadraattekens. Door getallen via de rekentekens aan elkaar te verbinden, zijn hele slingers te maken. 1+1+2+3+6 enzovoorts. Het is een heldere basis die op een gedegen manier wordt uitgebouwd via verschillende levels.

Sumico

De levels worden naarmate de game vordert voorzien van grotere getallen. Zo wordt de speler uitgedaagd om objectives te voltooien, hogere scores te halen en zo drie sterren binnen te slepen. In deze opzet weet Sumico echter niet echt te slagen. De introductie van nieuwe elementen binnen de game beperkt zich slechts tot de levelnamen. 'Two targets' staat er bijvoorbeeld, maar onduidelijk is wat er gevraagd wordt van de speler. In eerste instantie dachten we dat de rekenslinger verschillende streefgetallen moest bezitten, even probeerden we zelfs simultaan met twee vingers over het scherm twee losse rekenslangen te maken. Wat bleek: je diende gewoon de twee streefgetallen te halen, met twee verschillende slangen. De ruimte voor interpretatie hielp hier niet mee.

Het sterrensysteem van Sumico heeft daarnaast last van dezelfde ambiguïteit als dat van Angry Birds. Het systeem is tijdens het spelen van een level visueel niet inzichtelijk. Waarom je slechts twee sterren krijgt, is daardoor niet duidelijk. Echt sec een teller die aangeeft hoeveel punten er nog gehaald moeten worden, zou veel motiverender werken om overal zo complex mogelijke makkelijke rekensommen op te lossen.

Endless mode

Want het bedenken van onnodige constructies, waarbij je haast het hele speelveld over stiefelt met je vinger, dat voelt lekker. Het is fijn om een hele colonne cijfers weg te spelen en vervolgens weer klaar te zitten voor het volgende streefgetal. Dit werkt uitermate sterk in de Endless mode, waarbij een puntenteller wel prominent aanwezig is en je snel jezelf uitdaagt om hogere scores neer te zetten. Bovendien weet Sumico nog een leuke twist te geven aan de laatste zetten als je al weet dat het een aflopende zaak is: het hoogste eindgetal op een hexagon bepaalt de bonusscore. Het bewaren van een kwadraatteken kan dus niet verkeerd zijn.

Sumico

Toch heeft ook de Endless mode last van hetzelfde euvel. We hebben de game vele uren met plezier gespeeld, maar waarom onze scores soms verdubbelden, andere keren werden voorzien van een paar extra punten of juist niks deden; duidelijk werd het niet. Met een visuele weergave slaagt Candy Crush daar bijvoorbeeld wel in. Op een of andere manier wil dit niet registreren bij Sumico, wat wellicht ook komt doordat alle concentratie gaat naar het matchen van getallen.

Het zorgt er echter wel voor dat je je als speler soms wat minder gewaardeerd voelt. Een slang van grotere lengte is lang niet altijd even waardevol als een kortere, terwijl jouw oplossing gevoelsmatig veel complexer was. Helaas heeft Sumico bijvoorbeeld geen spelmodus waarin het aantal oplossingen je score bepaalt, of het aantal gebruikte stenen. Nu kent Sumico slechts de campaign-modus met het sterrensysteem (wel 72 in totaal) en een Endless mode. Sumico kan je op momenten heel slim laten voelen, maar dat gevoel blijft nooit erg lang hangen.

Sumico is gratis te downloaden op Android.