Volgens de Bijbel schiep God de wereld in zes dagen. Naar zijn evenbeeld creëerde Hij de mens, mannelijk en vrouwelijk. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. In SimAnimals speel je voor God. Gelukkig kun je de eerste vijf dagen van de scheppingsweek lekker uitslapen, want de wereld is al voor je geschapen.

De bedoeling van SimAnimals is om het leven in de speelwereld te stimuleren door planten en bomen te laten bloeien en zo wilde dieren aan te trekken naar het leefgebied. De speler wordt uitgebeeld als hand en met die hand kun je alles in het gebied oppakken en eventueel ergens anders weer neerzetten.

Om te voorkomen dat je er een zooitje van maakt, krijg je opdrachten mee die je moet vervullen om naar het volgende leefgebied te mogen. Hier gaat het eigenlijk al mis met SimAnimals. De opdrachten zijn vrij eentonig. Het is elke keer “trek plant x aan” of  “trek dier y aan”. Om hieraan te voldoen moet je altijd zorgen dat een paar planten of bomen, die al in het gebied staan, hun zaadjes gaan verspreiden zodat er nieuwe planten en bomen groeien. Deze trekken weer andere planten aan naar je leefgebied, die op hun beurt weer dieren aantrekken.

Het aanbod wilde dieren is vrij gevarieerd met onder andere eekhoorns, zwanen en wolven. Helaas komen er maar twee of drie verschillende diersoorten per keer naar je leefgebied. Er zit een limiet aan de hoeveelheid planten en bomen die je in het gebied mag hebben, waardoor je niet oneindig door kunt kweken. Als de limiet overschreden is, slaat de bliksem in, die een deel van de vegetatie platbrandt. Als dit niet het geval zou zijn, dan zou je meer diersoorten naar een gebied kunnen lokken. Wellicht had dit de eentonigheid enigszins tegen kunnen gaan.

Gelukkig doen de roofdieren ook af en toe hun intrede nadat je in een paar gebieden aan alle opdrachten hebt voldaan. Sommige dieren trekken weer andere dieren aan. Eekhoorns, konijnen en vissen lokken bijvoorbeeld uilen naar je gebied. Je kunt alle dieren met je hand oppakken, dus met een welgemikte worp gooi je een uil tussen een drietal eekhoorns die gezellig met elkaar aan het spelen zijn. Doordat het spel geschikt is voor kinderen van drie jaar en ouder zullen we de bloederige taferelen die zich voltrekken erbij moeten denken. Wat resteert na een vechtpartij is een uil en nog maar twee eekhoorns. De overgebleven eekhoorns blijven quasinonchalant rondhuppelen in de veronderstelling dat ze wel in veiligheid gebracht worden door de almachtige hand. Het eindresultaat laat zich raden…

De besturing van SimAnimals is prima uitgewerkt. Je kunt alle handelingen met de stylus uitvoeren en eventueel het D-pad gebruiken om door het gebied te navigeren. Een plattegrond is te zien op het bovenste scherm van de DS. Verder kun je op het bovenste scherm nuttige informatie zien over de gemoedstoestand van een dier of object als je het aantikt met de stylus. Ook is hier te zien wat ze eten of door wie ze gegeten worden. Houd eenden dus uit de buurt van wolven, die kunnen niet zo goed met elkaar opschieten.

Als je alle dieren tevreden houdt, loopt de tevredenheidsbalk langzaam vol. Jouw taak is om de dieren in de gaten te houden en op hun acties te reageren. Het is lastig om te zorgen dat een dier zich ook daadwerkelijk vestigt in je gebied, maar door het dier continu tevreden te houden, verhoog je zeker je kansen. Als de tevredenheidsbalk helemaal vol is, heb je een nieuw gebied vrijgespeeld. Helaas zijn er in totaal slechts tien gebieden in het spel om vrij in rond te spelen. Als je goed je best doet, heb je het volledige spel in een paar uurtjes uitgespeeld. Nadat het laatste gebied uitgespeeld is, heb je wel de mogelijkheid om terug te gaan naar de eerder gespeelde gebieden en daar verder te gaan met waar je gebleven was. Een optie om een gebied compleet vrij in te mogen richten had SimAnimals nog wat langer speelbaar kunnen houden. Nu is de herspeelbaarheid helaas vrij laag en zul je na een paar speelbeurten uitgetuinierd zijn.

Grafisch ziet SimAnimals er sober uit. Alle dieren, planten en bomen zijn duidelijk te herkennen. De rest van de omgeving kan wel wat meer variatie gebruiken. Ook het geluid is vrij simpel gehouden. Er wordt geen gebruik gemaakt van achtergrondmuziek, maar alleen van dierengeluiden en geluidseffecten. Hierdoor ga je volledig op in de rust die het managen van de natuur met zich meebrengt. Je raakt haast in een soort trance waar je pas na een paar uur weer uit geraakt.