Van sommige games wil je gewoon houden. Maar hoe hard je ook je best doet, het wil gewoon niet. Flock is voor mij zo'n spel. Al bij de eerste screenshots was ik verliefd. De sympathieke, kleurrijke graphics: zeer verzorgd, maar tegelijk zonder al teveel opsmuk. Het thema: schaapjes en andere boerderijdieren ontvoeren met een ufo. Het genre: een origineel puzzelspel met uitgekiende levels waarin je slim moet inspelen op allerlei leuk bedachte hindernissen. Flock leek alles in huis te hebben om een toppertje in het downloadbare segment te worden. Maar Flock blijkt, om maar eens een toepasselijk spreekwoord van stal te halen, een wolf in schaapskleren. Al handelt deze wolf wel uit goede bedoelingen, waardoor het vonnis ook bij de rechter pijn in het hart doet.

Het idee van Flock is simpel: ontvoer boerderijdieren met je ufo. Je bestuurt een klein ufootje dat enkele meters boven een idyllisch landschapje vliegt. Met de ufo jaag je dieren op richting je moederschip. Door de dieren eerst in kuddes te drijven gaat dit opjagen wat makkelijker, omdat een kudde dieren probeert enigszins bij elkaar te blijven. Er zijn schapen, kippen, koeien en varkens, die elk zo hun eigen manier van voortbewegen hebben en daardoor hun eigen aanpak vergen. Uiteraard zitten de levels vol met hindernissen, zoals afgronden, molshopen en graanvelden, die je slim moet zien te vermijden. Het uiteindelijke doel is van elke diersoort een bepaald aantal in je moederschip te hebben. Dat is Flock in een notendop.

In potentie biedt Flock genoeg interessante mogelijkheden voor een puzzelspel. Het vormen van kuddes brengt aanzienlijke voordelen met zich mee, waardoor het verstandig is in een zo vroeg mogelijk stadium je dieren bij elkaar te brengen. Ook kun je slim gebruik maken van de omgeving bij het drijven van je kudde. Door ze richting bosranden of stenen muren te drijven, zorg je dat de kudde bij elkaar blijft en niet de afgrond in dondert. De verschillende diersoorten vullen elkaar leuk aan. Koeien kunnen bijvoorbeeld hekken omver trappen en zo schapen bevrijden. Al met al genoeg elementen voor een sterk puzzelspel.

Toch is Flock geen sterk puzzelspel geworden. De gebrekkige controle die je hebt over je kudde, is één van de grootste problemen. Je vliegt met je ufo wat achter je schapen aan en met een beetje mazzel lopen ze allemaal recht voor je uit. Problemen ontstaan echter wanneer je kudde bijvoorbeeld door een hek moet. Regelmatig blijft er een schaap net achter het hek steken, waardoor je weer een stukje terug moet om hem met de rest van de kudde mee te krijgen. Wanneer je echter achteruit gaat, dan drijf je het schaap terug naar waar hij vandaan kwam. Je zult dus eerst een stuk opzij moeten en dan met een zeer ruime bocht om de schapen heen, om je schaap weer van achteren een duwtje richting de kudde te kunnen geven. Het gebeurt echter regelmatig dat je bij je zijwaartse beweging de kudde die voor je zit opzij drijft. Met een beetje pech lopen ze met z'n allen het water in.

Dit soort vervelende situaties komen heel veel voor in Flock en worden verergerd door de tijdsdruk die het spel je oplegt. Door de duidelijke aanwezigheid van medailles die onder in beeld als een klokje wegtikken, krijg je het gevoel dat het spel wil dat je de zaken snel afhandelt. Op zich kun je de medailles prima laten voor wat ze zijn, maar onderbewust heb je haast. En met die haast irriteert het opstandige gedrag van je schapen en koeien des te meer.

De gameplay van Flock is ook rond de tijdsdruk heen ontworpen. Hierdoor is het puzzelen op de achtergrond geraakt en draait het voor een groot deel om snelheid en behendigheid. Maar doordat het gedrag van je kuddes zo onvoorspelbaar is, is die combinatie funest. Ook de hindernissen die je tegenkomt, vergen vaak dat je snel handelt. Zo zijn er poorten die je open kunt maken door er een steen op te gooien, maar die na enige tijd vanzelf weer dichtklappen. Water maakt je schaapjes kleiner zodat ze onder een hek door kunnen, maar slechts voor enige tijd. Je zult dus snel moeten handelen om ze op tijd onder het hek door te krijgen.

Echt interessante puzzelelementen die verder gaan dan de behendigheid, zijn echter summier in Flock. Wanneer je een level voor ogen krijgt, is vrijwel meteen duidelijk wat de bedoeling is. Je ziet alle vervelende hindernissen waar je je kudde zo langsop mag sturen al voor je liggen, je moet het alleen nog even doen. Aan het begin van een leven denk je zelden: leuk, hoe gaan we dit eens aanpakken. Je ziet vooral een vervelende klus waar je je de komende minuten op mag stukbijten. Niet echt het gevoel dat een spel op zou moeten wekken.

Flock doet nochtans zijn best om de boel fris te houden. De singleplayercampagne van meer dan vijftig levels introduceert om de twee levels wel een nieuw spelelement dat weer wat meer diepgang aan het concept hoopt toe te voegen. Maar veel van de nieuwe spelelementen passen eigenlijk helemaal niet bij de gameplay en voelen volstrekt overbodig of doen zelfs afbreuk aan het spelplezier. Zo worden er ineens geisers toegevoegd die zelfs je ufo in de weg zitten en moet je graancirkels gaan maken om wat extra tijd te verdienen. Deze ideeën klonken misschien leuk op papier, maar staan nergens in dienst van het spelconcept. Tegelijk worden de punten waar de extra kracht van Flock liggen, hopeloos verwaarloosd.

Waar Flock om had moeten draaien, is het kiezen van het juiste pad door een omgeving, kijken hoe je een kudde het makkelijkst in bedwang houdt door slim gebruik te maken van de omgeving en de voordelen van kuddevorming. Sommige elementen zijn daarbij een prima toevoeging, zoals de vrouwtjesdieren waar alle mannetjes vervolgens als makke lammetjes achteraan lopen. Maar het gros van de spelelementen die Flock introduceert, benadrukken juist de snelheid, behendigheid en willekeur die de boventoon voeren. En door de onnauwkeurige besturing ligt daar niet de kracht van het concept.

Flock heeft verder meer dan voldoende levels heeft en zelfs een uitgebreide leveleditor. De daarin gemaakte levels kun je via het internet delen met andere spelers. Ook kent de game een coöperatieve multiplayermodus, waarvoor speciale levels zijn ontworpen waarin je echt samen moet werken. Allemaal leuk en aardig, maar het helpt weinig als het concept in de kern nog niet helemaal lekker zit.