Met de aardbeving, tsunami en kernramp in Japan grijpen veel mensen de kans aan om hun negatieve kijk op het lot van onze wereld te etaleren. Sommigen verwijzen naar de Maya-kalender, die in 2012 het eind der tijden voorspelt. Een SGP’er ziet de aardbeving juist als een laatste waarschuwing van de schepper. Als we niet snel volgzaam onze gebedjes opdreunen, onze handjes boven de dekens houden, netjes met een vrouw trouwen en ontiegelijk veel kinderen spawnen, dan gaan we allemaal dood. Geheel zondig, uiteraard. De ‘sociaal bewuste’ game Fate of the World schetst ook een doembeeld, maar benadrukt vooral de oplossingen om natuurrampen, vervuiling, hongersnood en een stijgend zeeniveau in de toekomst tegen te gaan.

Iets met hooi en een vork

Fate of the World wil veel, heel veel tegelijk. Als hoofd van de nieuw opgerichte Global Environmental Organization ben je geoorloofd om op alle continenten investeringen te doen en beslissingen te nemen met betrekking tot duurzaamheid. Aanvankelijk heb je het mandaat van de hele wereld, maar het is wel belangrijk dat je alle regio’s te vriend houdt door geen besluiten te nemen die de bevolking tegen de borst stoten of door regio’s te negeren zodat ze ondanks je inbreng alsnog aan natuurrampen, vervuiling en oorlogen ten onder gaan. Hoe meer invloed je verliest, hoe lastiger het wordt de wereld op koers te houden en je doelstellingen te bereiken.

Visueel gezien omvat Fate of the World niet meer dan een aardbol waarop de belangrijkste nieuwsfeiten weergegeven worden. De eigenlijke game zit verstopt in de massa’s data die achter die aardbol schuilgaan en die uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. Er zijn maar weinig ‘tycoongames’ die zo diep gaan als Fate of the World. Per continent wordt bijgehouden welke mensen van welke leeftijd er wonen, hoeveel energie er wordt uitgestoten, welke transportmiddelen er gebruikt worden, hoe het staat met de werkgelegenheid, welke natuurlijke grondstoffen er nog aanwezig zijn en nog veel en veel meer. Al die gegevens samen resulteren in een bepaalde uitstoot, opwarming van het klimaat, vervuiling van het water en geven een bepaalde kans op politieke instabiliteit of natuurrampen.

Oplossingen aankaarten

In schril contrast met het detail van de simulatie staan de feitelijke handelingen die je als speler uit kunt voeren. Die interactie komt neer op het uitspelen van kaarten die een investering voor een bepaalde of onbepaalde tijd representeren. Om een speelkaart te kunnen gebruiken in een bepaald gebied, dien je er eerst een vertegenwoordiger te hebben, daarna moet je voor elk van de thema’s (omgeving, gezondheid, politiek, onderzoek en energie) een kantoor vestigen. Vervolgens kun je investeringen doen in bijvoorbeeld watermanagement, het tegengaan van droogte, het verplichten van elektrische auto’s of het instellen van een eenkindpolitiek. Elke speelkaart heeft zijn impact op de simulatie, maar deze impact wordt in de vorm van een aantal vage plus en minpunten naar de speler gecommuniceerd. Daardoor is het tegenover de vele data in de simulatie moeilijk een afweging te maken welke investering op een bepaald moment het hardst nodig is. Dat alle informatie ontoegankelijk is door de complexe interface en zonder goede samenvatting, maakt het allemaal nog moeilijker.

Na het kiezen van de speelkaarten ga je meteen vijf jaar vooruit in de tijd en zie je welke impact je keuzes hebben op de zeespiegel en de opwarming van de aarde. Ook krijg je de belangrijkste nieuwsfeiten van de laatste vijf jaar mee, zoals uitgebroken oorlogen, natuurrampen en belangrijke ontdekkingen. Het is echter lastig de link te zien tussen deze grootse veranderingen in de wereld en concrete effecten van de kaarten die je gespeeld hebt. Fate of the World voelt hierdoor soms meer als een gokspel, want het maken van weloverwogen keuzes vereist dat je veel tijd steekt in het doorpluizen van de beschikbare data en zelfs dan is het nog maar de vraag of je het bij het juiste eind hebt.

De kracht van games als een educatief medium zit hem vooral in het inzichtelijk maken van de wisselwerking tussen beslissingen en gebeurtenissen en juist daar laat Fate of het World zich van zijn zwakste kant zien. De simulatie is teveel verstopt in een eindeloze hoeveelheid getalletjes en grafiekjes, die alleen door de echte doorbijters aandachtig bestudeerd zullen worden. Een goede grafische representatie van die simulatie en misschien zelfs een versimpeling ervan, hadden het spel veel inzichtelijker en leerzamer kunnen maken. Fate of the World vertelt weliswaar veel over de verschillende duurzame oplossingen die er zijn en de problemen die ons mogelijk te wachten staan, maar dat had je net zo goed op Wikipedia kunnen lezen.

Fate of the World is te koop voor €9,99 via GamersGate en Steam.