Op een kwade dag in het normaal altijd zo gezellige Morning Land, vindt er een plotselinge invasie plaats van een reusachtige zwarte wolk, bestaande uit een enorm leger kraaien. Ze hullen geheel Morning Land in een eeuwige duisternis en sluiten de verschillende Chicken Elders op in gouden eieren, om zo te voorkomen dat er ooit nog een morgenstond zal komen. Eén van de inwoners van Morning Land slaagt erin te ontsnappen en reist af naar de wereld van de mensen. Aldaar wordt het arme wezen gered uit de klauwen van enkele achtervolgende kraaien door Billy. Vanwege deze heldhaftige daad wordt onze Billy uitgeroepen tot uitverkorene om Morning Land van de eeuwige duisternis te redden door de verschillende Chicken Elders te bevrijden en de kwaadaardige koning, die de kraaien in zijn macht heeft, te verslaan.

Dus gaat onze heldhaftige kraaienbestrijder op pad, zoekend naar mogelijkheden om het zonlicht te doen wederkeren. Maar zonder speciale krachten red je het natuurlijk niet in zo'n afgelegen en mysterieuze wereld als Morning Land. Daarom zal Billy zich eerst om moeten toveren tot superheld door een daarvoor geschikte outfit te vinden. Hij vindt deze outfit in de vorm van de legendarische chicken suit. Dit pakje stelt hem in staat controle te krijgen over de magische eieren die overal in Morning Land verspreid liggen en deze als wapens te gebruiken tegen het al het gespuis dat in de duisternis rondsluipt. Ook heeft Billy de mogelijkheid deze eieren uit te laten broeden zodra het ei genoeg voedsel binnen heeft gekregen. Klinkt apart en dat is het ook. Dit neemt echter niet weg dat het daardoor niet leuk zou zijn om te spelen.

 

Billy kan de eieren voor zich uit rollen om op die manier vijanden te pletten of door barrières te breken. Daarnaast kan hij de eieren voor zich uit werpen om zo over een grotere afstand aan te vallen. Ook zijn de eieren te gebruiken als stuiterbal, doordat Billy er een stuitersprong mee kan maken, dat hem daarmee naar hoger gelegen oorden kan brengen. Ook zijn de verschillende eieren regelmatig nodig om gebruik te kunnen maken van allerlei objecten in de omgeving, zoals een grote magische ring die Billy met ei en al razendsnel kan lanceren naar nieuwe gebieden. Bij het verslaan van vijanden, of het openbreken van kratten en dozen, komt er voedsel vrij dat door je ei opgenomen kan worden. Hierdoor wordt het ei geleidelijk aan steeds groter, wat Billy uiteindelijk in staat stelt deze uit te broeden door er een stevige 'kukeleku'-schreeuw tegenaan te gooien. Dit uitbroeden kan een magisch wezentje tot gevolg hebben, welke Billy vervolgens bijstaat in zijn avonturen. Eieren zijn dus van groot belang voor Billy als hij wil overleven in zijn door duisternis omgeven speelwereld.

 

Originele gameplay dus, dat mag inmiddels al wel duidelijk zijn. Bij het spelen van deze game zul je er elke keer opnieuw van versteld staan wat er allemaal voor handige en creatieve dingen mogelijk zijn met een simpel rond ei. Het hele spelen-met-eieren idee is vrij aardig in de gameplay verwerkt en er zal bijna geen moment zijn dat je even níet met een ei aan het rollebollen bent. Vervelend aan het rond rollen van de eieren is wel dat je niet langer de mogelijkheid hebt om even snel om je as te draaien, omdat Billy dan het ei los zal laten. Vooral in het begin is dit zeker wel even wennen. Voor de rest verloopt de controle over elk ei dat je bestuurt echter vrij goed en zeer direct. Hierdoor is dus met groot gemak door de verschillende werelden heen te komen en zal het vinden van het gouden ei, waarin een Elder opgesloten zit, niet al te veel frustratie opleveren. Nadat je in een bepaald gebied van Morning Land de daar regerende Chicken Elder bevrijd hebt, zal deze er voor zorgen dat het zonlicht weer terug keert naar dat specifieke gebied. Hierna heb je als speler de mogelijkheid om in ieder gebied nog vijf andere missies te volbrengen, waarbij de laatste altijd het verslaan van een eindbaas omvat. Dit is enigszins te vergelijken met een game als Super Mario Sunshine, waarbij elk gebied ook meerdere te volbrengen doelstellingen kent.

Gefeliciteerd, je hebt het tweede ei gevonden voor de Toki Tori 2-prijsvraag

De hint voor het volgende ei: Boze ruimtelijke vogels ruziën geanimeerd.