We zijn nu bezig om alle punten en suggesties tegen elkaar af te wegen en te zien waar ze matchen of elkaar wellicht tegenspreken. Door wensen en mogelijkheden tegen elkaar af te zetten, kunnen we de komende tijd tot een uiteindelijke lijst komen waar we voor zullen gaan werken. Natuurlijk zouden we alle punten vandaag al willen aanpakken, maar dat is niet haalbaar. We vinden het nu vooral belangrijk om een zo groot mogelijke wenslijst te hebben en de beste ideeën daaruit te kunnen pakken en andere plannen als een roadmap voor de toekomst klaar te hebben liggen.  

Hieronder vind je een samenvatting van wat jullie allemaal ter sprake hebben gebracht, aangevuld door hoe wij hier zelf over denken.

Het plus- en minsysteem en moderatie

Het meest gehoorde punt, ook al voordat we specifiek om feedback vroegen, is het plus- en minsysteem op Gamer.nl en de huidige werking ervan. Het systeem werkt niet zoals het hoort en meermaals wordt het systeem van Tweakers aangehaald waar leden ook een melding krijgen als er op hen is gereageerd. Een dergelijk systeem lijkt ons zeker van waarde en een mooie verbetering.

Ook wordt er hierbij gesproken over de reacties van laag niveau en het weinige modereren ervan. Helaas is het momenteel zo dat de moderating-tools niet afdoende zijn om hier snel en adequaat op in te springen, dus die moeten absoluut verbeterd of veranderd worden. We zijn blij dat een aantal leden zich nu al zelfs hebben aangemeld als vrijwillige moderator. Op dat aanbod willen we absoluut ingaan zodra we de kans hebben. Een report-knop duidelijk bij reacties plaatsen lijkt ons ook een hele prettige optie.

Mobiele apps

Over de apps zijn de meningen verdeeld; sommigen merken op dat het uiterlijk is verouderd, anderen gebruiken het met plezier. Technisch gezien zijn er wat opmerkingen, zoals dat reacties bij video’s niet te zien zijn of dat de app niet goed laadt bij sommige artikelen. Hierom opperen verschillende mensen om de site responsive te maken, zodat het technisch onderhoud minder ingewikkeld wordt. Dit is ook bij ons een wens die leeft en de voorkeur heeft boven het onderhouden van meerdere platformen, wat lastig blijft.

Meer aandacht voor community

Een aantal van jullie merken op dat er meer aandacht hoort te zijn voor de community die de site maken; van gastartikelen tot betere opties voor het plaatsen van eigen content. Of het organiseren van communitygerichte evenementen. Onze wens is ook om de community meer een stem op de site te geven en dat zal ook op verschillende fronten horen te gebeuren. Zo willen we de website nog veel soepeler maken, efficiënter, en meer op discussie gericht bijvoorbeeld. Specifieke functionaliteiten over het kunnen stemmen op games of games toevoegen aan een digitale collectie, zullen per stuk bekeken en beoordeeld worden.

Ook vinden jullie dat de redactie van Gamer.nl lang niet altijd actief aan discussies meedoet. Wij zijn het ermee eens dat hierin een slag geslagen kan worden, vooral als het gaat om bijvoorbeeld recensies waarover vragen zijn of specifieke columns. We denken dat recensenten nog lang niet altijd duidelijk worden neergezet bij recensies en ze daardoor ook wat anoniem zijn; ook al is het gros actief op bijvoorbeeld Twitter, waar iedereen altijd openstaat voor discussies. Dat moet dus zeker wat slimmer kunnen. 

Zoekfunctie

De zoekfunctie van Gamer.nl, of beter gezegd, het ‘archief’ van Gamer.nl, is niet inzichtelijk. Op de nieuwspagina zijn enkel uitgeklapte nieuwsberichten te vinden en met een zoekterm vind je lang niet altijd wat je wilt vinden. Het gebruik van tags zou hierin kunnen helpen, volgens jullie. Wij denken dat die tags een mooie aanvulling kunnen vormen op de huidige database, die al bestaat uit meer dan 21.000 games. Die database is nu ook aardig verstopt, terwijl er genoeg automatische links te leggen zouden kunnen zijn; zoals een overzicht wat een bepaalde franchise eerder heeft gescoord op Gamer.nl tot de verrichtingen van een specifieke ontwikkelaar. Ook een duidelijke releasekalender is iets dat makkelijk uit een database is te halen en waarvan we weten dat mensen hiernaar op zoek zijn.

Design

Gamer.nl heeft een likje verf nodig, dat vinden jullie ook. Daar kunnen we het niet anders dan mee eens zijn. De site oogt wat klein en zit tegen het priegelige aan, ook bij achtergrondverhalen of recensies loop je tegen een ‘wall of text’ aan. Daar zijn andere sites verder mee en daar kijken we ook goed naar. Responsive is daarbij dik onderstreept.

Behoud de eigen identiteit

We kregen het verzoek of we niet teveel op PU.nl wilden gaan lijken. Dat lijkt ons voor geen van beide merken slim, dus dat gaan we ook niet doen. PU.nl is een site die zich richt op een jongere doelgroep van lang leve de lol! Bij Gamer.nl ligt de gemiddelde leeftijd, zo bleek uit een recent lezersonderzoek, zo rond de dertig. Dat is een groot verschil en in onderwerpkeuzes en de tone of voice zal dat onderscheid gewoon blijven, zo niet nog duidelijker tegen elkaar worden afgezet.

Videoreviews of –content?

Of er de kans bestaat dat er meer met videocontent wordt gedaan. In het verleden is veel aandacht aan video gegeven, maar helaas is het arbeidsintensieve en dure content om te maken. Hiermee zullen we dus slimmer om moeten springen. Streaming is daarbij een optie die we al voorzichtig hebben verkend.

Ook merken jullie op dat bij huidige videocontent vaak context mist; een nieuwe trailer heeft geen beschrijving. We zijn het hiermee eens; het nadeel is ook dat de huidige videopagina’s niet op een ideale manier geschreven tekst toelaten. Soms hebben we wel een beschrijving, maar deze valt eigenlijk totaal niet op door de dominante videospeler.

Het forum

Het forum is technisch gezien ondertussen antiek. Een fatsoenlijke upgrade is daar op zijn plaats. De huidige positie van het forum is ook een aparte; een vaste kern van trouwe gebruikers die eigenlijk zelden de frontpage bekijken hebben een volwassen kleine community opgebouwd. Dit dichter bij de site brengen is een optie, de status van het forum veranderen (lees: verheffen) een andere.

Feedback geven op ingezonden nieuwssuggesties

We proberen altijd waar mogelijk credits te geven aan mensen als zij nieuwsberichten of ideeën naar ons insturen. Via mail laten we bijvoorbeeld zoveel mogelijk aan mensen weten of wij iets doen met hun suggesties of niet. Daar proberen we altijd scherp op te zijn. We zullen de komende tijd weer even extra scherp zijn op feedback die we binnenkrijgen; of het nu om een tweetje, nieuwssuggestie of mailtje gaat.

De inzichtelijkheid van de Top 100

De Top 100 was een jaarlijkse traditie en is sinds twee jaar zelfs een maandelijks ritueel geworden dat door velen wordt bekeken. Dat die lijst niet helemaal inzichtelijk meer is, dat merken we zelf ook en de onmeetbaarheid staat ons ook niet helemaal aan. Op gevoel titels verplaatsen is niet iets dat goed past bij Gamer.nl. Daar is het ook voor ons wenselijk om inzichtelijker te worden en meetbaarder. Een schaduwlijst van leden is een goeie optie, waarbij we jullie mening afzetten tegen die van de redactie.

Meer context bij nieuwsberichten

We proberen bij nieuwsberichten altijd zoveel mogelijk te linken naar andere relevante nieuwsberichten, recensies en/of achtergrondartikelen. De lengte van nieuwsberichten varieert soms, maar dat komt volgens ook door de nieuwswaarde; een releasedatum verschaft weinig mogelijkheid tot verdieping maar is wel erg relevant om te melden. Waar we het nodig achten, zullen we zeker meer context en duiding geven. Sommigen van jullie misten de eigen columns hierbij; we vinden ze zelf ook op een wat te laag pitje staan.

Een eigen mening om een eigen mening?

De slogan van Gamer.nl is ‘Altijd een eigen mening’ en iemand merkte op dat er het erop leek dat we dit iets te letterlijk namen en maar tegen de stroom inzwemmen met recensies om puur een eigen mening te hebben. Dat is echter ver bezijden de waarheid. Wij zullen bij recensies altijd kritisch kijken naar onder meer de artistieke waarde van een product, het aantal speluren en bijvoorbeeld spelplezier. Een 9 op Gamer.nl is iets speciaals en we zullen niet elke game bombarderen tot ‘Game of the Year’.

Games laten recenseren door niet-experts

Iemand opperde om recensies te laten recenseren door mensen die minder met het genre hebben, zodat deze een meer open mening kunnen geven zonder last te hebben van ‘bagage’. In principe is de redactie van Gamer.nl vrij ‘algemeen’, met een paar mensen die vooral racegames, sportgames of mmo’s recenseren. Veel mensen zijn breed inzetbaar en die zin niet de specialisten die maar één ding kennen en daardoor wellicht last hebben van beroepsdeformatie.

Meer richten op de onbekende titels

We hebben al veel meer aandacht gegeven aan indiegames en dat willen we ook blijven doen. Daarin zullen we streng blijven selecteren; alles volgen is simpelweg niet te doen. Hetzelfde geldt trouwens voor mobiele games; er zijn steeds meer topproducten die geen enkele gamer zou mogen missen.

Updates over bestaande games

We zien de verschuiving in het huidige gamelandschap; steeds meer ontwikkelaars blijven hun games langer ondersteunen en proberen spelers langer vast te houden. Voor ons is het ook interessanter en interessanter om deze titels te blijven volgen.

Meer artikelen over hardware en esports

We zijn al begonnen met het behandelen van hardware en hierin moet volgens ons meer structuur en herkenbaarheid komen. Momenteel heeft hardware ook geen mooie plek binnen Gamer.nl en valt het overal een beetje tussen. Hartstikke zonde natuurlijk.

Esports is voor ons een lastiger verhaal. In deze hoek vallen partijen die zichzelf belangrijk vinden steeds weer over elkaar heen (Just Dance is nu zelfs een esport!) en daarin is het moeilijk om voet aan de grond te krijgen. Dat merken we nu en dat hebben we in het verleden ook al ondervonden toen we ons actiever met deze tak bezighielden. Een duidelijke (speel)agenda is een goed nieuw startpunt voor zowel de lezers van Gamer.nl alsook onszelf.

Blijf achtergrondverhalen maken

Dat is het plan!

Dit zijn in grote lijnen de feedback die wij van jullie hebben ontvangen. Er zijn nog een aantal kleinere opmerkingen geweest zoals algemene bugs. Deze dingen moeten sowieso aangepast worden, daaraan willen we niet teveel woorden vuil maken. Deze staan ook op de lijst en zullen dus zeker meegenomen worden.

Nogmaals willen we iedereen die zijn input heeft gegeven hartelijk bedanken. De komende maand zullen we de tijd nemen om onze wensen en jullie input met elkaar te vergelijken en de lijst in een logische volgorde op te stellen. We hebben ook met de gehele redactie al de koppen bij elkaar gestoken om nog meer ideeën bij elkaar te krijgen. Halverwege juli komen we met een nieuwe update waarin we de actuele stand van zaken brengen.