Hoewel het voor Gamer erg belangrijk is om altijd van een eigen mening uit te gaan, is het natuurlijk wel zo dat onze lezers zich moeten kunnen vinden in dit oordeel. Zij hoeven het er niet mee eens te zijn, maar er moet altijd een zekere meerwaarde zitten in het lezen van een review van Gamer.nl. 

Om die reden willen we jou graag een kort onderzoek voorleggen dat ingaat op het cijfersysteem dat Gamer.nl op dit moment hanteert. Daarnaast zijn we benieuwd naar wat een gemiddelde Gamer.nl-bezoeker zoekt in onze reviews, en dan bedoelen we voornamelijk de punten die we behandelen en de mate van diepgang. In een korte enquête word je gevraagd naar het huidige format en hoe dit door jou als lezer ontvangen wordt.

Start de enquête