Wat kun je de komende week qua coverage dan wel verwachten over Battlefield 4?

De komende week gaan we uitvoerig aan de slag met alles dat Battlefield 4 te bieden heeft. Vanaf de 29e kan je daarom op een dagelijkse basis updates verwachten, met nieuwe bevindingen, ervaringen, verhalen en natuurlijk meningen over hoe de game zich staande houdt ten opzichte van onder meer zijn voorganger. Dit doen we op eenzelfde manier als onze GTA Online feed

Natuurlijk zit er ook een review aan te komen. Ook in dit geval gebruiken we de vertraging in ons voordeel: vanaf de 29e zullen de servers vol zitten om ijverige spelers, en wij profiteren hier natuurlijk van door Battlefield 4 te spelen zoals het bedoeld is: met de fans. Mits alles goed gaat, hopen we je tegen het einde van de week hiermee te kunnen verblijden. 

Tot op het slagveld!