De naam SWAT: Target Liberty doet misschien denken aan de first-person shooters die zowel op consoles als PC zijn uitgekomen, maar niets is minder waar. Net als in de game Killzone Liberation wordt de actie vanuit het zogenaamde top-down perspectief bekeken in plaats van vanuit de eerste persoon. Aangezien de besturing in Killzone Liberation zo goed werkte voor de PSP, mag het als geen verrassing komen dat ontwikkelaar 3G ook voor deze aanpak heeft gekozen.

De opzet is simpel. Als speler krijg je de controle over drie leden van een SWAT-team. Eén lid is direct te besturen, terwijl je de twee anderen door commando's te geven opdrachten kunt laten uitvoeren. Zoals we gewend zijn van SWAT-games is het de taak aan je team om 'agressors' uit te schakelen en onschuldige mensen te redden. De commando's die zijn te geven slaan vaak op het binnenvallen van een kamer, met of zonder het geweld en kabaal van een flashbang of gasgranaat. Ook kunnen de speler en teamleden de (on)schuldige slachtoffers met niet mis te verstane woorden duidelijk maken dat ze zich moeten overgeven. Als dit is gebeurd, kan worden overgegaan op het vastbinden en ondervragen van de doelwitten.

De trainingsmissies waarop we werden getrakteerd in de previewversie van de game gaven ons vooral instructies over hoe op te treden als vijanden zich in een afgesloten kamer verschansen. De uiteindelijke missies gaan echter verder en laten je ook in levels spelen waarin de slechteriken zonder de bescherming van deuren los rondlopen. Dit vergt een behoorlijk andere tactiek dan het binnenvallen van kamers, omdat je aanwezigheid vaak eerder wordt opgemerkt. Een vuurgevecht is op zo'n moment vaak onvermijdelijk.

Toch kan het zeer lonend zijn de agressors te sparen. Als ze levend worden gepakt kunnen ze waardevolle informatie prijsgeven over vijanden die zich verderop verschansen. Om ze zover te krijgen is of het verrassingselement belangrijk, of een wolk traangas van je granaten. Door de tegenstander te verdoven zijn ze makkelijker te beïnvloeden en daarna op te pakken.

Het top-down perspectief brengt een leuk soort gameplay met zich mee. Het is makkelijk overzicht te krijgen op de situatie en de controle over je teamgenoten met behulp van een cursor en de contextgevoelige functies werken goed. De besturing voelt echter nog wel een beetje onafgewerkt aan. Zo werkt het locken op de vijand nog niet echt intuïtief en ook het systeem van dekking zoeken mag nog wat worden verbeterd. Het concept is echter aantrekkelijk en past zeer zeker bij een handheld shooter.

In de uiteindelijke versie van de game moet het SWAT-team verdeeld over 12 missies op verschillende plekken in New York misdadigers uitschakelen. Naast een singleplayer mode zullen ook lokaal multiplayer missies zijn te spelen in modes met verschillende doelstellingen, zoals het escorteren van gijzelaars en het uitschakelen van alle gijzelnemers. We zijn benieuwd hoe het concept gaat uitpakken, maar het is ons wel duidelijk geworden dat het potentie heeft.