De voorlopige uitspraak van de rechter luidt dat Vostu binnen 48 uur de games in kwestie offline moet halen, op straffe van 11.000 dollar voor iedere dag dat zij daar te laat mee zijn. Het betreft de titels MegaCity, Cafe Mania, Pet Mania en Vostu Poker, respectievelijk vermeende kopieën van CityVille, Cafe World, Pet Ville en Zynga Poker. 

Zynga diende de aanklacht twee maanden geleden in en liet daarin optekenen dat Vostu het kopiëren van Zynga's populaire titels tot bedrijfsstrategie heeft verheven. "Vostu heeft heel bewust en zonder toestemming de door copyright beschermde aspecten van onze games gepakt en geprobeerd deze strategie te verhullen, om vervolgens vrijwel identieke games aan te bieden in de Verenigde Staten en andere regio's."

Vostu verdedigt zich door te stellen dat Zynga zelf ook belangrijke gameplayonderdelen van eerdere titels geleend heeft. Het bedrijf laat verder weten bezwaar aan te zullen tekenen tegen de voorlopige beslissing. "Dit is een wanhopige en misplaatste tactiek van Zynga, een buitenlands bedrijf dat zijn oorsprong niet in Brazilië vindt en hier geen voet aan de grond heeft weten te krijgen. De consumenten hier hebben duidelijk de voorkeur gegeven aan de superieure games van Vostu. We hebben er vertrouwen in dat de rechtbank de uitspraak terug zal draaien."