Verder gaf 58 procent van de ondervraagden aan wel eens een game op een sociaal netwerk te hebben gespeeld en verklaarde 53 procent dagelijks deze games te spelen. Daarbij bleek dat mensen in de leeftijdscategorie van 55 tot 64 jaar dergelijke games vaker spelen dan mensen in de leeftijd van 18 tot 34 jaar.

Van de ondervraagden zei 68 procent deze games te spelen om hier plezier uit te halen en 26 procent verklaarde de spellen te spelen om het tegen vrienden op te kunnen nemen. Tot slot noemde twintig procent het verminderen van stress als reden.