Het Japanstalige jaarverslag meldt dit zijdelings. Het is vooralsnog onbekend welke concrete implicaties deze richting zal hebben voor de gameplay van The Legend of Zelda: Spirit Tracks. Waarschijnlijk wordt hier meer duidelijkheid over verschaft tijdens de aankomende E3.