Castillo werd gevraagd hoe Microsoft geanticipeerd heeft op de kans dat Xbox One-gebruikers voorwerpen op het apparaat gaan zetten, omdat de bovenkant plat en rechthoekig is. Hij meldt dat er twee maatregelen zijn getroffen. Allereerst kunnen de ventilatoren op hun maximale capaciteit ingezet worden, iets wat bij normaal gebruik van de Xbox One niet nodig zou zijn. 

Lost dit het probleem niet op, zoals wanneer de ventilatiegaten volledig bedekt zijn door een voorwerp, dan kan de Xbox One enkele van zijn functies uitschakelen. Welke nog wel beschikbaar blijven, is niet bekend. Vervolgens wordt het processorgebruik teruggedrongen en zou er geen extra warmte meer worden gegenereerd. De eerste Xbox 360 had deze functie niet en zijn ventilatoren draaiden veelal op volle toeren om de warmte af te kunnen voeren.