Hoewel het reeds een tijdje mogelijk is om illegaal gekopiëerde software op je Xbox te draaien met behulp van een zogenaamde modchip, is het vanaf nu ook mogelijk om dit te bewerkstelligen met behulp van een simpele soldeerbout. GamesIndustry weet namelijk te melden dat je twee jumperpunten op het systeembord aan elkaar moet solderen, waarna je de BIOS simpelweg kan flashen in plaats van de BIOS met een andere versie te vervangen.The new system breaks open the Xbox for running third-party applications (including the Linux operating system) or pirated games just as effectively as standard mod chips, but the only physical alteration needed to the box is a very minor soldering task to link up two jumper points on the system board.

This then allows the user to flash the original BIOS chip on the Xbox itself - rather than installing a replacement BIOS to bypass the original chip, as most Xbox mod chips do. In het artikel bij GamesIndustry vraagt men zich terecht af of Microsoft wel actie kan ondernemen tegen deze manier van modden. De distrubutie van modchips kan immers tegen gegaan worden, maar simpele instructies als deze zijn in principe gewoon van het internet te halen.