Bij het spelen van games komt veel meer kijken dan het netjes bewegen van muis of controller. Groepen moeten geleid worden, sociale vaardigheden zijn een must en tactiek is onmisbaar. Vaak wordt dit echter over het hoofd gezien en wordt gaming nog steeds gezien als het "simpele spelletjes spelen"Toch blijkt dat steeds meer bedrijven de postieve kanten van het gamen gaan inzien en dit zelfs doortrekken naar potentie voor het bedrijfsleven. Eind 2004 solliciteerde Stephen Gillet naar de baan van senior manager voor de website Yahoo. Stephen had goede referenties maar er was een punt dat hem ertussenuit liet springen: hij was guild master in de MMORPG World of Warcraft. En dat gaf de doorslag!

Simulatie games hebben bewezen een uitstekend instrument te zijn voor het trainen van mensen in handmatige handelingen. Zo zijn flightsimulators door de Federal Aviation Administration goedgekeurd en wordt er gretig gebruik van gemaakt voor trainingen. Nu begint men ook in te zien dat role-playing games mensen trainen in bepaalde vaardigheden die ook in het dagelijks leven toegepast kunnen en moeten worden.

Het zijn van een guild master in een game als World of Warcraft toont aan dat de persoon leiderschap in zich heeft. Om een grote guild te leiden dient de guild master veel vaardigheden bezitten zoals het aantrekken en beoordelen van nieuwe leden, regels en richtlijnen opstellen, groepsstrategien plannen en op een heldere manier uitleggen, geschillen oplossen en luisteren naar de leden. Dit zijn allemaal vaardigheden die een manager, in welk bedrijf dan ook, dagelijks tegenkomt.

Gillet is uiteindelijk aangenomen voor de functie. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst vaker op het CV gekeken zal worden naar gamevaardigheden die wellicht kunnen duiden op talent voor een baan.