"De opmerkingen van Miyamoto in ons artikel zijn precies de opmerkingen zoals hij ze heeft gemaakt, en zijn ook van de volledige context voorzien. We blijven volkomen achter de beweringen die we gemaakt hebben staan", aldus Kohler. Nintendo liet gisteren weten dat het nieuws niet op waarheid berust en sprak van een misverstand.

Dit is volgens Kohler niet waar. Hij stelt dat het ook niet aannemelijk is dat het bij de vertaling door de tolk is misgegaan. "Dit was [Yasuhiro] Minagawa, die al heel, heel lang de tolk is van Miyamoto. Ik heb in 2002 ook een interview gehad met Miyamoto en toen was meneer Minagawa ook al de tolk. Het is die van Nintendo, niet die van ons."

Terugtreden

Miyamoto zou in het interview met Wired hebben gezegd dat hij niet langer aan het hoofd van ontwikkeling wil staan binnen Nintendo. Dit om nieuw talent te kans te geven zich verder te ontplooien. Dat zou volgens hem niet mogelijk zijn zolang hij zijn huidige functie bekleedt, omdat de jongere ontwikkelaars dan altijd naar hem moeten blijven luisteren. In het Wired-interview zou hij ook zijn voornemen om weer zelf games te ontwikkelen kenbaar hebben gemaakt.